3809/SL/07

Vapauttava

Lehti julkaisi uutisen rikokseen syyllistyneen vanhemmista. Uutinen oli sävyltään neutraali, eikä se paljastanut arkaluonteisia seikkoja, jotka loukkaisivat. Vapauttava.

Kantelu 9.11.2007
Kantelija vetoaa kymmeneen Journalistin ohjeiden kohtaan, joita hänen mielestään on rikottu. Ohjekohdat koskevat nimen ja yksityiselämän suojaa.

Kalevan vastaus 4.1.2008
Päätoimittaja Risto Uimosen mukaan Jokelan koulusurma oli mittasuhteidensa ja traagisuutensa takia Suomessa ainutkertainen tapahtuma ja uutinen. Uutta oli myös se, että uutisen seurannassa internetillä oli merkittävä rooli perinteisen median rinnalla. Ampujan henkilöllisyys paljastui internetissä hyvin nopeasti, ja siellä kerrottiin hänen motiiveistaan ja taustoistaan vanhempia ja tanskalaista nettiystävää myöten. Myös Kalevan toimitukseen tuli lukijoiden viestejä, joista kävi ilmi, että äidin oululainen tausta oli nopeasti nettiyhteisön tiedossa. Tieto oli halukkaiden luettavissa internetissä.

Kaleva teki näissä oloissa päätöksen uutisoida äidin oululaisesta taustasta. Äidin nimeä ei kuitenkaan mainittu, vaikka hän on musiikkiin liittyvän ja muun julkisen toiminnan vuoksi tunnettu henkilö myös Oulun musiikkipiireissä. Hänellä on ollut myös oma nettisivusto vuodesta 2001 lähtien.

Ratkaisu
Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta (JO 28). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Kaleva kertoo uutisessaan Jokelan ampujan äidin oululaisesta taustasta ja tietoja tämän urasta musiikin parissa ja poliitikkona. Myös isä mainitaan uutisessa blueskitaristina. Jutussa ei mainita kenenkään nimeä.

Yhdeksän ihmisen ampuminen koulussa on ainutlaatuista Suomen rikoshistoriassa. Siksi on ymmärrettävää, että lehti kertoo lukijoilleen tietoja myös itsensä surmanneen ampujan lähipiiristä. Sävyltään neutraalissa uutisessa lehti ei paljasta arkaluonteisia seikkoja, jotka olisivat omiaan loukkaamaan ketään.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kaleva ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.