3805/SL/07

Vapauttava

Lehti nimitti pääkirjoituksessaan Tehyn joukkoirtisanoutumista Tehyn lakoksi, eikä vaatimuksesta huolimatta korjannut virhettä. Koska pääkirjoitus painottui terveydenhuoltoon yleensä ja lukija pystyi hahmottamaan asioiden oikean laidan, niin neuvoston enemmistö ei pitänyt virhettä olennaisena, vaikka ihmettelikin lehden menettelyä. Vapauttava äänin 4–3.

Turun Sanomat kirjoitti 14.10.2007 pääkirjoituksessaan Tehyn lakosta, vaikka kyseessä oli tehyläisten sairaanhoitajien joukkoirtisanoutuminen.

Kantelu 21.10.2007

Kantelijan mukaan Turun Sanomien pääkirjoituksessa ”Kelakorvauksista taustaa terveyskäyttäytymisellemme” puhutaan virheellisesti lakosta, ja harhaanjohtavasti annetaan ymmärtää, että se aiheuttaa jonojen kasvua terveydenhuollossa. Kantelija lähetti saman päivänä selvityksensä asiasta sähköpostitse pääkirjoituksessa olleeseen sähköpostiosoitteeseen. Seuraavana päivänä hän pyysi sähköpostitse päätoimittajaa oikaisemaan lakko-sanan käyttämisen Tehyn työtaistelusta. Sähköpostikeskustelussa päätoimittaja kieltäytyi oikaisusta, koska kantelija ei ollut asianosainen, ja tarjosi mahdollisuutta mielipidekirjoitukseen. Kantelija ei suostunut siihen, koska katsoi toimituksen itse kirjoittaman oikaisun tulevan paremmin huomatuksi.

Turun Sanomien vastaus 16.11.2007

Päätoimittaja Markku Salomaan vastauksen mukaan lehden käyttämä käsite ”lakko” on laimeudessaan epätäsmällinen, koska Tehy päätti turvautua järeämpään painostuskeinoon, sairaanhoitajien joukkoirtisanoutumiseen. Arkikielessä on yleisesti tapana puhua lakosta riippumatta siitä, millaista työtaistelun muotoa milloinkin tarkoitetaan. Näin on tapahtunut tuhkatiheään myös viime viikkojen julkisessa keskustelussa ja median uutisoinnissa.

Lisäksi kyse oli pääkirjoituksen varsinaisen aiheen kannalta sivujuonteesta, joten terminologista epätarkkuutta voi pitää sellaisena, ettei sen oikaiseminen virheen vähäisyyden vuoksi ollut tarpeen. Päätoimittaja tarjosi kantelijalle mahdollisuutta mielipidekirjoitukseen, jolloin hänellä olisi ollut tilaisuus jatkaa ja syventää keskustelua. Tästä hän päätoimittajan mukaan ikävä kyllä kieltäytyi.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Pääkirjoitus käsitteli Kelan tutkimukseen nojautuen yksityisen ja julkisen terveydenhoidon kilpailutilannetta. Kirjoituksen lopussa pohdittiin uhkaavan työtaistelun vaikutusta tilanteeseen. Kirjoittaja käytti työtaistelusta nimitystä Tehyn lakko, vaikka kyse oli joukkoirtisanoutumisesta.

Oikean tiedon välittäminen on tiedotusvälineiden keskeinen tehtävä. Niiden uskottavuuden kannalta olennaiset virheet on viipymättä korjattava. Julkisen sanan neuvosto ihmettelee, miksi Turun Sanomat ei tätä virhettä korjannut. Tässä tapauksessa kirjoitus painottui terveydenhoitoon yleensä. Niinpä kokonaisuuden kannalta virhe ei ollut olennainen, ja lukija pystyi hahmottamaan asioiden oikean laidan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Arto Henrikssonin, Jari Lindholmin ja Eija Niinikosken eriävä mielipide:

Lehti kirjoittaa lakosta, vaikka kyse oli joukkoirtisanoutumisesta. Vaikka Tehyn työtaistelu ei olekaan pääkirjoituksen pääaihe, on kyse mielestämme olennaisesta virheestä. Tässä tapauksessa lakon ja joukkoirtisanoutumisen eroa eli virheen olennaisuutta korostaa se tosiseikka, että ainutlaatuisen joukkoirtisanoutumisen seurauksena maahan säädettiin poikkeuksellinen potilasturvalaki. Tehyn ilmoitus turvautua lakon sijaan joukkoirtisanoutumiseen oli kirjoitushetkellä laajasti tiedossa. Lisäksi virhe toistui kirjoituksessa kolmasti. Mielestämme kyse oli olennaisesta virheestä, joka olisi pitänyt oma-aloitteisesti tai viimeistään kantelijan esityksestä oikaista.