3795/KL/07

Vapauttava

Lehti julkaisi nimellä varustetun mielipidekirjoituksen, jossa käsiteltiin bussissa sattunutta vaaratilannetta. Lehti jätti julkaisematta bussin kuljettajan vastauksen, koska se oli kirjoitettu nimimerkillä. Vapauttava.

Uusi Lahti julkaisi 26.9.2007 nimellä varustetun mielipidekirjoituksen, jossa käsiteltiin bussissa sattunutta vaaratilannetta. Lehti jätti julkaisematta bussin kuljettajan vastauksen, koska se oli kirjoitettu nimimerkillä.

Kantelu 1.10.2007

Kantelijan mukaan kirjoituksessa on paneteltu ja solvattu henkilöä, jolla ei ollut kirjoituksessa kuvattuihin tapahtumiin mitään osuutta. Henkilön tunnistaminen on erittäin helppoa pikkukaupungissa. Tästä koitui jopa uhkaavia tilanteita työssä, henkisiä paineita ja työnantajan puhuttelu. Kantelija ei voi ymmärtää, että kirjoitus on julkaistu vastapuolta kuulematta. Lehti ei julkaissut hänen kirjoitustaan.

Uuden Lahden vastaus 5.11.2007

Päätoimittaja Kari Naskinen vastaa, että kantelun aiheuttanut mielipidekirjoitus julkaistiin kirjoittajan omalla nimellä. Hän oli kohdannut linja-autoliikenteessä epäkohdan, josta oli aiheutunut hänen viisivuotiaan poikansa jääminen oven väliin. Tällaisista vahingoista pitää olla mahdollisuus kirjoittaa. Saimme kantelijan kirjoituksen tilanteesta. Koska se haluttiin lehteen nimimerkillä, sitä ei julkaistu: nimellä kirjoitettuihin vastataan nimillä ja nimimerkkikirjoituksiin myös nimimerkillä.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO 24).

Bussin kuljettajaa kritisoitiin mielipidekirjoituksessa voimakkaasti, koska tämä oli kirjoittajan mielestä käyttäytynyt vähätellen hänen viisivuotiasta poikaansa kohdanneessa vaaratilanteessa. Kirjoittaja esiintyi omalla nimellään. Kuljettaja oli kirjoituksesta ainakin lähipiirin tunnistettavissa linjan numeron, päivämäärän ja kellonajan perusteella. Lehti ei julkaissut kantelijan vastauskirjoitusta, koska tämä olisi halunnut esiintyä nimimerkillä.

Tiedotusvälineiden julkaisemat mielipidekirjoitukset voivat olla kärjekkäitä ja yksipuolisia, eivätkä ne vaadi aina samanaikaista kuulemista. Tässä tapauksessa nimellään esiintynyt kirjoittaja arvosteli yleisöä palvelevaa henkilöä. Toimitus linjasi, että nimellä varustettuun arvosteluun pitää vastata omalla nimellä eikä nimimerkillä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Uusi Lahti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.