3792/SL/07

Vapauttava

Lehti julkaisi jutun, jossa haastateltiin salanimellä esiintynyttä koulukiusaamisen uhria. Kantelun mukaan hän oli yksilöitävissä tiettyyn tapaukseen, mikä aiheutti uusia ongelmia kiusatun lähipiirissä. Lehteen oli tullut useita samankaltaisia yhteydenottoja. Neuvoston mielestä haastattelua ei voinut yksilöidä tiettyyn henkilöön. Vapauttava.

Länsi-Suomi julkaisi 8.9.2007 artikkelin, joka kertoi koulukiusaamisen uhriksi joutuneen oppilaan kokemuksista.

Kantelu 24.9.2007 ja 5.11.2007

Kantelijan mukaan Länsi-Suomen artikkeli kertoo hänen tyttärestään. Toimittaja ei ole haastatellut tytärtä tai pyytänyt hänen lupaansa jutun julkaisemiseen. Kantelija epäilee, että tapahtumista on kuultu jotakuta entistä luokkatoveria, joka on käyttänyt tietojaan ymmärtämättömästi ja väärin.

Kantelussa kirjoitetaan, että kiusatun tyttären koulun ja siten myös tapaukseen liittyneet henkilöt voi tunnistaa, koska vain yhdessä raumalaisessa koulussa on työskennellyt jutussa mainittu koulukuraattori. Jutun yksityiskohtainen kerronta lisää tunnistettavuutta. Kantelija kertoo, että arkaluontoisen asian tuominen jälkikäteen julkisuuteen on saattanut hänen perheensä vaikeaan tilanteeseen.

Länsi-Suomen vastaus 12.10.2007

Vt. vastaava päätoimittaja Pasi Katajamäki toteaa, että jutussa esiintyvä henkilö ei ole kantelijan tytär. Hän kirjoittaa, että koulukiusaamistapaukset sisältävät usein samanlaisia elementtejä ja mahdolliset samankaltaisuudet ovat sattumaa. Toimitus sai jutun julkaisemisen jälkeen yhteydenottoja useilta vanhemmilta, jotka uskoivat jutun kertovan heidän tyttärestään.

Katajamäki huomauttaa, että artikkelissa ei anneta tietoa koulun sijainnista. Länsi-Suomen levikkialue käsittää yksitoista kuntaa.

Ratkaisu

Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Länsi-Suomen artikkelissa ”Saarana” esiintyvä tyttö kertoo, että häntä kiusattiin yläasteella. Jutussa kerrotaan, mitä kiusaamiseen kuului ja miten ”Saara” yritti saada apua.

Koulukiusaaminen on kiusatun ja hänen perheensä kannalta ahdistava ja arkaluontoinen asia. Toimitusten on käsiteltävä alaikäisiä ja heihin kohdistuneita traumaattisia tapahtumia erityisen varovaisesti myös silloin, kun tapahtumista on kulunut aikaa. Lapsi ei saa joutua jutussa tahtomattaan tunnistettavaksi jonkun muun asiasta tietävän haastattelun perusteella.

Länsi-Suomen jutussa ei kerrota, missä kunnassa tai missä koulussa kiusaaminen on tapahtunut. Julkisen sanan neuvoston selvityksen mukaan useassa Rauman yläkoulussa toimi kyseisenä ajankohtana koulukuraattorin tehtäviä hoitavia henkilöitä. Lisäksi kiusaamistapauksiin liittyy usein samankaltaisia piirteitä. ”Saaraa” ei näin ollen voi liittää tiettyyn kouluun eikä hän ole jutun perusteella tunnistettavissa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsi-Suomi ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.