3791/SL/07

Langettava

Lehti kertoi, että yritys kaatui vuokrarästeihin. Tieto ei pitänyt paikkaansa, ja jatkouutinen ei selkeästi korjannut virhettä. Lisäksi lehti jätti ensimmäisessä uutisessa mainitsematta, että yrittäjä kiisti tiedon paikkansapitävyyden. Langettava äänin 6–3.

Turun Sanomat julkaisi 17. ja 18.8.2007 uutiset Ravintola Killan tulevaisuudennäkymistä. Ensimmäisen uutisen esirivin ja otsikon mukaan ”Ravintola Kilta kaatui vuokrarästeihin” ja ”Ravintola Klubi laajentaa vapautuviin tiloihin”. Toisen uutisen otsikko kuului seuraavasti: ”Kilta hakee vielä jatkoa yrityssaneerauksella”.

Kantelu 13.9.2007

Kantelijayhtiön toimitusjohtajan mukaan lehden otsikko ravintolan kaatumisesta vuokrarästeihin ei pitänyt paikkaansa. Lehti ei korjannut virhettään, vaan julkaisi seuraavana päivänä jutun velkasaneeraushakemuksesta. Juttu pahensi kantelijan mielestä yrityksen tilannetta pikkujoulujen tilaussesongin aikana.

Kantelijalle soittanut toimittaja ei kertonut jutun teosta, sen sisällöstä tai olevansa toimittaja, vaikka haastatellulla on oikeus tietää, mihin hänen lausumaansa käytetään. Kantelijalle ei annettu mahdollisuutta esittää omaa näkemystään ja totuutta asiassa. Tästä huolimatta toimittaja lisäsi jutun loppuun, että toimitusjohtaja ei ole halukas kommentoimaan asiaa.

Kantelija myöntää ravintolan vuokrarästit. Lehti oli kantelijan arvion mukaan saanut tiedot vuokranantajalta, jonka tavoite on saada tilat tyhjäksi voidakseen luovuttaa ne samassa talossa olevalle toiselle vuokralaiselle. Lehti ei tarkistanut tietoja kantelijalta eikä suhtautunut tietolähteisiin kriittisesti, vaikka kantelijan mukaan voidaan puhua sekä hyötymis- että vahingoittamistarkoituksesta.

Turun Sanomien vastaus 12.10.2007

Päätoimittaja Markku Salomaa vastaa, että uutisen esirivissä oli virhe, jonka lehti on myöntänyt. Lehti on julkaissut heti seuraavana päivänä uuden, oikaisevan jutun aiheesta ja tuonut esiin Killan pyrkimyksen jatkaa toimintaansa yrityssaneerauksen kautta.

Kantelijalle soitettiin ja häneltä pyydettiin kommenttia tietoon, jonka mukaan ravintola olisi lopettamassa toimintaansa ja sitä uhkaisi häätö. Kuten kantelija kertoo, hän ilmoitti, että tieto ei pidä paikkaansa. Toimittajan varmistaessa asiaa kantelija ilmoitti, että kuulee asiasta nyt ensimmäistä kertaa eikä voi kommentoida asiaa. Toimittajalla ei ollut syytä epäillä kantelijan sanomisia, joten hän luotti siihen, ettei saisi enempää tietoja kantelijalta. Uutisessa tuotiin esille se, ettei kantelija halunnut kommentoida asiaa.

Väite, ettei toimittaja ilmoittanut olevansa toimittaja, on perätön.

Toimittajalla ei ollut syytä epäillä vuokranantajalta saatuja tietoja, koska uutisvinkki taloustoimitukseen tuli täysin ulkopuoliselta taholta. Lehtijuttu ei vaikuta vuokranantajan ja kantelijan väliseen oikeusprosessiin.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Lehti kertoi uutisensa otsikoissa, että ”Kilta kaatui vuokrarästeihin” ja ”Ravintola Klubi laajentaa vapautuviin tiloihin”. Jutun alku kuului seuraavasti: ”Turun vanhimpiin ravintoloihin kuuluva Kilta lopettaa toimintansa”. Jutun lopussa kerrottiin, että ravintoloitsija ei halunnut kommentoida asiaa. Seuraavan päivän oikaiseva juttu oli otsikoitu ”Kilta hakee vielä jatkoa yrityssaneerauksella”, ja jutussa oli haastateltu kantelijaa yrityssaneerauksesta ja häätöuhasta.

Julkisen sanan neuvostolla ei ole keinoja tutkia vastakkaisia väitteitä toimittajan tiedonhankinnasta, joten se ei ota niihin kantaa.

Tiedotusvälineen tärkein tehtävä on oikeiden tietojen välittäminen. Virheiltä ei voida kokonaan välttyä, mutta olennaiset virheet on korjattava. Kiistatilanteissa on erityisen tärkeää kuulla eri osapuolia. Näin voidaan varmistaa tiedotusvälineiden luotettavuus ja uskottavuus. Turun Sanomat kertoi yrityksen kaatuneen, vaikka tieto ei pitänyt paikkaansa. Julkisen sanan neuvoston mielestä seuraavan päivän jatkouutinen ei riittävän selvästi korjannut virhettä. Lisäksi lehti jätti kiistatilanteessa mainitsematta kantelijan kommentin, jonka mukaan tieto ravintolan lopettamisesta ei pitänyt paikkaansa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.