3785A/SL/07

Vapauttava

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin nimeltä mainitun elokuvatuottajan saamista talousrikossyytteistä. Kantelijan nimi mainittiin jutun todistajana. Todistajana toimimista julkisessa oikeudenkäynnissä ei tässä tapauksessa voida pitää sellaisena kielteisenä julkisuutena, että nimeä ei olisi voinut mainita. Vapauttava.

Iltalehti julkaisi 5.9.2007 uutisen, jossa kerrottiin suomalaisen elokuvatuottajan saamista rikossyytteistä. Kantelija mainittiin nimeltä todistajana, jota oikeudessa kuullaan.

Kantelu 5.9.2007

Kantelijan mukaan hänen nimensä julkaiseminen rikosuutisessa ei ollut perusteltua. Hän perustaa näkemyksensä Julkisen sanan neuvoston periaatelausumaan. Sen pääperiaatteen mukaan nimen julkaiseminen rikosuutisissa on perusteltua vain, milloin huomattava yleinen etu sitä vaatii. Toimittajan velvollisuus on lausuman mukaan harkita nimen julkaisemista jokaisessa yksittäistapauksessa. Kantelija lainaa lausumaa edelleen: ”Vastakkain on asetettava se vahinko, jonka nimen julkaiseminen nimetylle, hänen perheelleen ja lähiympäristölleen tuottaa, ja se yleinen merkitys, joka nimen julkistamisesta on”.

Iltalehden vastaus 12.10.2007

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että elokuvatuottajan saamat talousrikossyytteet törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä velallisen petoksesta ovat peräisin vuosilta 1997–2000, jolloin kantelija oli yhtenä omistajana elokuvatuottajan yrityksissä. Iltalehden uutisessa nostettiin esille ainoastaan henkilöt, jotka ovat julkisuudesta aiemmin tunnettuja ja artikkelin kannalta oleellisia. Uutisessa kerrottiin selkeästi, että kantelijaa kuullaan oikeudenkäynnissä todistajana eikä rikoksesta epäiltynä.

Yhtiön omistamisen lisäksi kantelija toimi useita vuosia elokuvatuottajan yritys- ja yhteistyökumppanina. Tästä syystä häntä myös kuullaan oikeudessa todistajana. Hänen nimensä on ollut julkisuudessa aiemminkin muun muassa elokuvatuottajaa käsitelleissä uutisissa. Kantelija on esiintynyt myös näyttelijänä ja kuulunut lukuisten kotimaisten elokuvien ja tv-sarjojen tuotantotiimeihin.

Ratkaisu

Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (31). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (32).

Iltalehden uutisessa kerrottiin tunnetun elokuvatuottajan saamista talousrikossyytteistä, joiden käsittely myöhemmin alkaisi oikeudessa. Jutussa myös mainittiin, että oikeudessa kuullaan yhdeksää todistajaa. Heistä kolme mainittiin nimeltä – yksi nimeltä mainituista oli kantelija.

Journalistin ohjeiden nimensuojaa koskevat kohdat ja JSN:n periaatelausuma Nimi rikosuutisissa arvioivat nimen julkaisemista tapauksissa, joissa henkilö saattaisi joutua kielteiseen julkisuuteen. Todistajana esiintymistä julkisessa oikeudenkäynnissä ei voi tässä tapauksessa pitää sellaisena erittäin kielteisenä julkisuutena, jonka vuoksi nimeä ei olisi voinut mainita.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.