3780/SL/07

Vapauttava

Nimimerkki kehottaa tekstaripalstalla toista nimimerkkiä (”Sotainvaliitia”) maksamaan itse hoitonsa kuluja samoin kuin koirien omistajat maksavat lemmikkiensä hoidosta. Mielipide liittyi kokonaisuuteen, joka oli laajentunut lemmikkieläinten hyvinvoinnista sotainvalidien kuntoutukseen. se ei halventanut ihmisryhmää. Vapauttava.

Kalajokilaakso julkaisi 24.7.2007 Tekstarit–palstallaan mielipiteen, jossa otettiin kantaa sotainvalidien kuntouttamiseen.

Kantelu 26.8.2007

Kalajokilaakson Tekstarit–palstalla nimimerkki ”Puntit käteen” ottaa kantaa nimimerkin ”Sotainvaliiti” aiemmin ilmestyneeseen mielipidekirjoitukseen, jossa ihmetellään koirien hierontaa ja muistutetaan, että sotainvalidit saavat vastaavaa palvelua vain harvoin. ”Puntit käteen” kehottaa ”Sotainvaliitia” maksamaan itse hoitonsa kuluja samoin kuin koirien omistajat maksavat lemmikkiensä hoidosta.

Kantelija katsoo, että Tekstarit–palstan mielipide loukkaa sotainvalideja.

Kalajokilaakson vastaus 5.9.2007

Päätoimittaja Seppo Kangas kirjoittaa, että kantelun kohteena oleva mielipide on osa lehden palstoilla käytyä keskustelua, joka alkoi koirien hoitamiseen liittyvästä artikkelista. Hänen mukaansa mielipiteen esittäjän ilmeinen tarkoitus oli ottaa kantaa siihen, pitääkö yhteiskunnan maksaa sotainvalidien hieronnasta. Lehdessä pitää voida keskustella tällaisista teemoista siinä missä muistakin yhteiskunnallisista aiheista.

Kangas kertoo, että kantelija kirjoitti lehdelle paheksuvansa mielipidekirjoitusta, mutta ei vaatinut kannanottonsa julkaisemista.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Mielipidepalstoilla on hyväksyttävää esittää kärjekkäitäkin kantoja. Kantelun kohteena oleva mielipide on osa lehdessä käytyä laajempaa keskustelua, joka on laajentunut lemmikkieläinten hyvinvoinnista sotainvalidien hoitoon ja siitä aiheutuviin kustannuksiin. Mielipidekirjoituksessa ei halvenneta henkilöä tai ihmisryhmää.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kalajokilaakso ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.