3778/SL/07

Vapauttava

Lehti julkaisi jutun selvittämättömistä murhista. Jutussa mainittiin yhden tapauksen mahdollinen tekopaikka, mutta niin yleisluontoisesti, että sitä ei voi liittää kehenkään. Vapauttava.

Iltalehti julkaisi juttukoosteen ratkaisemattomista murhista. Jutussa luonnehdittiin lyhyesti joitakin 163 tapauksesta.

Kantelu 5.8.2007

Kantelijan mukaan Iltalehti on kertonut tunnistamiseen johtavia tietoja epäilyvaiheessa. Ne eivät kantelijan mielestä pidä paikkaansa. Hän on yrittänyt saada Iltalehteä korjaamaan omasta mielestään virheelliset tiedot.

Iltalehden vastaus 12.10.2007

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että lehti kertoi tunnetun muusikon veljen selvittämättömästä surmasta muun muassa seuraavasti: ”Ruumista ei ole löytynyt, mutta pidetään todennäköisenä, että muusikko XX:n veli surmattiin autohallissa Helsingin Tattarisuolla”. Tämä perustui Iltalehden omiin arkistojuttuihin, joihin tiedot on aikoinaan hankittu normaalilla toimituksellisella yhteydenpidolla juttua tutkivien poliisien ja muiden uutislähteiden kanssa. Todennäköistä murhapaikkaa ei myöskään yksilöity tunnistettavasti jutussa. Siinä ei myöskään mainittu, ketä tai keitä epäillystä teosta epäillään.

Kantelijan oltua yhteydessä Iltalehteen lehden omissa selvityksissä ei ilmennyt mitään uusia tietoja, jotka olisivat ristiriidassa Iltalehdessä 14.7.2007 julkaistun kanssa, ja siten juttu ei antanut aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32).

Iltalehden juttu kertoi uhrin katoamisajan, sen että tätä ei ole löytynyt, todennäköisen surmapaikan, arvellun ruumiin hävittämistavan, mahdollisen motiivin ja kahden moottoripyöräjengiläisen pidätyksestä ja vapauttamisesta näytön puutteen vuoksi. Kantelija ei ole kumpikaan näistä pidätetyistä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että juttu perustui arveluihin ja todennäköisyyksiin, koska tapaus on selvittämättä, eikä tarkkaa tietoa ole. Maininta todennäköisestä surmapaikasta, autohallista Helsingin Tattarisuolla, ei yksilöi tekopaikkaa niin tarkasti, että ulkopuolinen voisi liittää sen kantelijaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.