3776/SL/07

Vapauttava

Lehti julkaisi uutisen terveysjohtajiksi hakeneiden palkkatoiveista. Juttu julkaistiin, koska valinta oli aiheuttanut organisaatiossa palkankorotusruletin. Hakemukset virkaan ovat julkisia, ja lehdellä oli lisäksi perusteltu syy julkaista tietoja. Vapauttava.

Kymen Sanomat julkaisi 30.6.2007 uutisen Kotkan terveysjohtajiksi hakeneiden palkkatoiveista. Juttu julkaistiin virkavalintojen jälkeen.

Kantelu 1.7.2007

Kantelu koskee Kymen Sanomien uutista ”Kotka valitsi kalleimmat hakijat terveysjohtajiksi”. Artikkelissa on julkaistu virkoja hakeneiden nimet, ammatit ja palkkatoiveet, jotka uutisessa on muutettu muotoon palkkavaatimukset. Hakijoiden palkkatoiveiden julkinen vertailu on kiusallista ja loukkaavaa. Kantelija katsookin, että palkkatoiveet eivät ole julkaistavissa, koska ne on hakuilmoituksen perusteella pyydettäessä esitetty, eivätkä ne edusta muuta kuin mahdollisen palkkaneuvottelun lähtökohtaa.

Kymen Sanomien vastaus 6.9.2007

Päätoimittaja Markku Espo vastaa, että Kotkaan valittiin uusi terveysjohtaja ja mielenterveysjohtaja. Terveysjohtajaksi valittu neuvotteli niin korkean palkan, että organisaatiossa myös hänen yläpuolellaan olevien palkkoja oli korotettava. Korotukset olivat jopa tuhansia euroja kuukaudessa. Samaan aikaan vähennettiin virkoja ja kiisteltiin muutaman kymmenen euron hälytyskorvauksista. Näillä asioilla oli erittäin suuri uutisarvo ja yleinen merkitys. Lehti julkaisikin vielä terveysjohtajien valintaa analysoivan ja taustoittavan jutun. Siihen liittyi taulukko, jossa olivat virkoja hakeneiden palkkavaatimukset.

Juttu ja taulukko paljastivat myös toisen yhteiskunnallisesti mielenkiintoisen ja tärkeän asian. Kaikki hakijat olivat korkeasti koulutettuja, mutta palkkaodotukset poikkesivat toisistaan paljon. Tutkijat tyytyivät vain jopa puoleen siitä, mitä lääkärit halusivat. Julkisen, korkean viran palkkataso on tärkeä tieto sinänsä, saati kun asiaan liittyy poikkeuksellinen prosessi. Tiedot palkkatoivomuksista tai palkkavaatimuksista saatiin julkisista asiakirjoista. Sanavalinnalla on tässä yhteydessä vähäinen merkitys.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Kymen Sanomien uutisessa kerrottiin terveysjohtajien virkoja hakeneiden henkilöiden nimi, koulutus ja palkkatoive, josta käytettiin nimitystä palkkavaatimus. Tiedot ovat julkisia, eikä niiden julkaisu lehdessä vaaranna hakijoiden yksityiselämän suojaa. Lisäksi julkaisua voi perustella yhteiskunnallisella merkityksellä, koska virantäyttö aiheutti palkankorotuskierteen koko organisaatiossa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kymen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.