3773/SL/07

Vapauttava

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin naapurin koirien hyökänneen toisen koiran ja iskelmälaulajan vaimon kimppuun. Jutussa mahdollisesti olleet virheet olisi ollut luontevaa korjata, mutta lehteen ei oltu yhteydessä jutun julkaisun jälkeen. Vapauttava äänin 8–1.

Iltalehti julkaisi 8.6.2007 uutisen, jossa iskelmälaulaja ja hänen vaimonsa kertovat naapuruston lemmikkikoirien tappelusta ja sen seurauksista.

Kantelu 11.6.2007

8.6.2007 ilmestyneessä lehdessä iskelmälaulaja ja hänen vaimonsa kertovat, että heidän koiransa on kuollut naapurin koirien hyökkäyksen seurauksena. Laulajan vaimo on joutunut sairaalaan kaksi päivää tapahtuneen jälkeen.

Kantelija on hyökkääjiksi mainittujen koirien omistaja. Hänen mukaansa Iltalehden tiedot eivät pidä paikkaansa ja hänet leimataan totuuden vastaisesti henkilöksi, joka ei hallitse koiriaan. Laulajan vaimo on joutunut sairaalaan sydänvian vuoksi ja hänelle on tehty pallolaajennus. Kantelija ei usko, että kirurgista hoitoa vaatineella sydänvialla ja koirien tappelulla olisi asiayhteyttä.

Kantelussa esitetään, että muutamaa päivää aiemmin Ilta-Sanomissa julkaistu uutinen ja Iltalehden uutinen yhdessä luovat vaikutelman, jonka mukaan laulajan vaimo on itse asiassa toipumassa naapurin koirien raatelusta. Kantelun kohteena olevan uutisen otsikko ’Toivun hitaasti’ viittaa näin totuuden vastaiseen versioon koirien välisestä tappelusta eikä sillä ole katetta tekstissä. Lisäksi kantelijan koirien rodusta käytetään virheellistä muotoa ja kirjoitus antaa aiheen pitää niitä erityisen hyljeksittävinä ja vaarallisina eläiminä.

Kantelijan mielestä Iltalehdelle on syntynyt erityinen tarve tarkistaa tiedot häneltä, koska laulajan vaimo kertoo Iltalehdelle erilaisen version kuin Ilta-Sanomille muutama päivä aikaisemmin.

Iltalehden vastaus 6.8.2007

Vastaava päätoimittaja Kari Kivelä katsoo, että iskelmälaulajan vaimo on oman sairautensa ja toipumisensa paras tietolähde. Otsikon tieto hitaasta toipumisesta pitää paikkansa ja sille löytyy kate leipätekstistä.

Lehden väite, että kantelija ei ole hallinnut koiriaan, pitää Kivelän mukaan paikkansa, kun kaikki asianosaiset ovat yhtä mieltä siitä, että kaksi isoa koiraa on purrut pienemmän koiran hengiltä.

Vastauksessa todetaan edelleen, ettei Iltalehti ole väittänyt laulajan vaimon sairastumisen johtuneen koirien välisestä tappelusta. Kantelijan koirien ominaisuuksista jutussa ei kirjoitettu mitään.

Kivelä korostaa, että kantelija ei ole ollut yhteydessä Iltalehteen eikä pyrkinyt tuomaan julki omia käsityksiään koirien kahakasta.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä. Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 21, 22).

Iltalehti kertoo, kuinka naapurin koirat ovat hyökänneet laulajan vaimon koiran kimppuun ja tarranneet kiinni myös laulajan vaimoon. Jutussa todetaan, että laulajan vaimo joutui sairaalaan järkytyksen aiheuttaman sydänvian vuoksi. Jutussa ei mainita muita mahdollisia järkytyksen syitä kuin koiran kuolema, joka puolestaan on jutun perusteella suora seuraus koirien välisestä tappelusta. Näin lukija saa kuvan, että perimmäisen syyn laulajan vaimon sairastumiseen on koirien välinen kahakka.

Lehdellä on oikeus tehdä tulkintaa uutisen tapahtumista. Iltalehti voi siis arvioida, ovatko koirat olleet kantelijan hallinnassa, mutta kriittisen arvion vuoksi kantelijaa olisi voinut kuulla samassa yhteydessä. Kun näin ei tapahtunut, kantelija olisi voinut pyrkiä korjaamaan mahdolliset virheet tai toimittaa lehteen oman kannanottonsa. Hän ei käyttänyt tätä mahdollisuutta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.