3772/SL/07

Vapauttava

Lehden pääkirjoituksessa kritisoidaan voimakkaasti viranomaisen päätöstä lopettaa päiväkoti. Kirjoittaja kertoo, että hän on asianosainen, koska hänen lapsensa on päiväkodissa hoidossa ja puolisonsa toimii päiväkodin kannatusyhdistyksessä. Kirjoittajan sidonnaisuudet tehdään selviksi lukijoille. Kantelija on saanut jälkikäteen julki myös oman näkemyksensä. Vapauttava.

Åland julkaisi 28.3.2007 pääkirjoituksen, jossa arvosteltiin maarianhaminalaisen päiväkodin sulkemispäätöstä.Kantelu 11.6.2007Ahvenanmaan terveysviraston virkamies kokee joutuneensa pääkirjoituksessa epäoikeudenmukaisen kritiikin kohteeksi. Toimittaja epäilee, että viranomaiset ovat toimineet puolueellisesti ja sulkeneet päiväkodin saadakseen sen pois uuden sairaalarakennuksen tieltä. Hän antaa ymmärtää, että sulkemisperusteena esitetyt homeongelmat eivät pidä paikkaansa. Kantelija kiistää kaikki väitteet.Toimittajan oma lapsi on ollut hoidossa sulkemispäätöksen saaneessa päiväkodissa. Tästä syystä kantelija uskoo, että kirjoitus on laadittu henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseksi.Ålandin vastaus 12.7.2007Päätoimittaja Niklas Lampi kirjoittaa, että hyvään journalistiseen tapaan kuuluu myös arvostella viranomaisten toimintaa. Päiväkodin sulkeminen on aiheuttanut paljon keskustelua, ja asiaa on puitu lehden palstoilla useaan otteeseen. Kantelija on saanut vastata pääkirjoituksen väitteisiin.Lammen mielestä toimittajan lapsen päivähoitopaikalla ei ole mitään tekemistä asiakysymysten kanssa. RatkaisuJournalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä asioita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan (JO 4). Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).Ålandin pääkirjoituksessa kyseenalaistetaan päiväkodin sulkemispäätös ja esitetään sille syitä, jotka poikkeavat viranomaisten perusteluista. Kirjoittaja kertoo, että hän on asianosainen, koska hänen lapsensa on päiväkodissa hoidossa ja puolisonsa toimii päiväkodin kannatusyhdistyksessä. Viranomaisten ammattitaito ja puolueettomuus joutuvat kirjoituksessa voimakkaan kritiikin kohteeksi. Kirjoittajalla on sidonnaisuuksia päiväkotiin, mutta ne tehdään selviksi lukijoille.Lapsiin liittyvät viranomaispäätökset ovat omiaan herättämään vilkasta julkista keskustelua, ja lehdellä on oikeus tehdä niistä kriittisiäkin arvioita. Kantelija on saanut jälkikäteen julki myös oman näkemyksensä. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Åland ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.