3770/SL/07

Langettava

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin iskelmälaulajan vaimon ja tämän koiran kohtalosta koiratappelun jälkeen. Lööpillä ja kansiotsikolla ei ollut katetta itse jutussa. Toimittaja ei ilmoittanut ammattiaan soittopyynnön yhteydessä. Lisäksi lehti muokkasi neuvottelematta hyökkääjiksi väitettyjen koirien omistajan omaa kannanottoa. Langettava.

Ilta-Sanomissa julkaistiin 26.5.2007 uutinen, jossa kerrottiin iskelmälaulajan vaimon ja tämän koiran kohtalosta koiratappelun jälkeen. Lehti julkaisi 13.6.2007 hyökkääjiksi väitettyjen koirien omistajan oman kannanoton, jossa kiistettiin suuri osa uutisen tiedoista.

Kantelu 8.6.2007 / 13.6.2007

26.5.2007 ilmestyneessä lehdessä iskelmälaulaja ja hänen vaimonsa kertovat, kuinka vastaan tulleet koirat ovat tappaneet heidän koiransa ja näykkäisseet laulajan vaimoa. Laulajan vaimo on joutunut sairaalaan kaksi päivää tapahtuneen jälkeen.

Kantelija on hyökkääjiksi mainittujen koirien omistaja. Hänen mukaansa Ilta-Sanomien lööppi ’Taistelukoira raateli Matti Eskon vaimoa’ sekä kannen otsikko ’Koirat iskivät Matti Eskon vaimon kimppuun – Lemmikki kuoli ’ antavat ymmärtää, että laulajan vaimo on joutunut koiran raatelemaksi ja sen välittömänä seurauksena sairaalaan. Leipätekstissä kuitenkin kerrotaan, että koira on raatelemisen asemesta ”voimalla näykkäissyt” laulajan vaimoa ja tämä on joutunut sairaalaan sydänvaivojensa vuoksi. Lisäksi sisäsivun otsikko ’Matti Eskon kauhea viikko – Laulajatähden koira raadeltiin kuoliaaksi. Järkyttynyt Pirjo-rouva joutui sairaalaan’ viestii, että laulajan perheen koira on kuollut välittömästi raatelun seurauksena. Leipätekstissä todetaan, että se lopetettiin eläinlääkärissä.

Kantelijan mukaan jutussa kerrotaan tapahtumista totuuden vastainen versio. Hänet leimataan henkilöksi, joka ei hallitse koiriensa käyttäytymistä. Koirat määritellään virheellisesti ”tappajakoiriksi” ja ”taistelukoiriksi”.

Kantelijan mielestä Ilta-Sanomat on laiminlyönyt velvollisuutensa tarkistaa tiedot ja suhtautua tietolähteisiin kriittisesti. Lehden toimittaja yritti tavoittaa kantelijan avopuolisoa puhelimitse jutun ilmestymistä edeltävänä iltana klo 21.29 ja kantelijaa klo 22.29. Kumpikaan ei ollut tavoitettavissa. Toimittaja ei ilmoittanut nimeään ja ammattiaan soittopyyntöjensä ja tekstiviestiensä yhteydessä.

Kantelija on asiamiehensä välityksellä toimittanut Ilta-Sanomiin 13.6.2007 ilmestyneen oman kannanoton, jota toimitus on käsitellyt. Kannanotosta on jätetty pois kohta, jossa kantelijan koirien kielletään koskeneen laulajan vaimoon. Kantelijan toimittamassa tekstissä kerrotaan hänen maksaneen laulajan vaimon eläinlääkärikulut hyvän tahdon eleenä. Toimitus on muuttanut eläinlääkärikulut lääkärikuluiksi.

Ilta-Sanomien vastaus 6.8.2007

Vastaava päätoimittaja Tapio Sadeoja kertoo, että iskelmälaulaja ja hänen vaimonsa ovat kertoneet tapahtumista yhdenmukaisesti eikä tietoja siksi ollut syytä epäillä. Kantelijaa ei yrityksistä huolimatta onnistuttu tavoittamaan. Sadeoja arvioi, ettei toimittajan ollut tarvetta liittää viesteihinsä puhelinnumeroaan tarkempia tunnistetietoja, koska kantelija olisi saanut ne tietoonsa soittamalla numerotiedusteluun tai vastaamalla soittopyyntöön.

Sadeojan mukaan jutusta löytyy kate otsikoille. Otsikoissa ei suoraan väitetä, että laulajan vaimo olisi välittömästi joutunut sairaalaan koiran hyökkäyksen seurauksena. Kantelijan koirien ominaisuuksien selvittämisessä toimitus on käyttänyt apuna Wikipedia-sivustoa.

Sadeojan mielestä uutinen ei antanut perusteita virheen korjaamiseen tai omaan kannanottoon. Kantelija ei hänen mukaansa ollut tunnistettavissa jutun perusteella. Kannanotto kuitenkin julkaistiin, Sadeojan mukaan asiallisessa muodossa.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Työtä tehdessään journalistin on suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa. Tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei voida muutoin selvittää, journalisti voi tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös tavallisuudesta poikkeavilla keinoilla (JO 9). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä. Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa. Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa (JO 21,22,25).

Uutinen kertoo vain yhden osapuolen näkemyksen tapahtumista, jotka on pyritty tiivistämään lehden otsikkojulisteeseen ja etusivun otsikkoon. Otsikoissa käytetään voimakkaita kielikuvia: laulajan vaimoa on raadeltu ja hänen kimppuunsa on isketty. Hyökkäyksen jälkeen hän on joutunut sairaalaan.

Otsikkojuliste ja kannen otsikko yhdessä luovat vaikutelman, jonka mukaan laulajan vaimo on saanut huomattavia vammoja ja joutunut sairaalaan koirien hyökkäyksen välittömänä seurauksena. Leipätekstistä ei löydy katetta tälle viestille. Kantelijan koirat ovat kuitenkin purreet laulajan perheen koiraa, ja tämän seikan sekä käyttämiensä lähteiden perusteella toimittaja on voinut käyttää koirista kovasanaisia luonnehdintoja.

Toimittaja on yrittänyt tavoittaa kantelijan myöhään jutun julkaisua edeltävänä iltana. Hän ei ole ilmoittanut viestiensä yhteydessä ammattiaan, mikä on johtanut kantelijan kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen. Haastateltaviksi tavoiteltavilta henkilöiltä ei voida edellyttää, että he selvittävät itse, mistä soittopyyntö tai tekstiviesti on tullut.

Neuvoston mielestä kantelija on uutisen perusteella tunnistettavissa, koska hän asuu julkisuuden henkilön naapurustossa ja omistaa harvinaiseen rotuun kuuluvia koiria. Hänet asetetaan uutisessa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Näistä syistä kantelijalle on syntynyt oikeus omaan kannanottoon.

Kantelija on kertonut oman versionsa tapahtumista omassa kannanotossaan, jota toimitus on käsitellyt siten, että sen sisältö on muuttunut. Tästä syystä lukijalle ei edelleenkään välity toisen osapuolen näkemys tapahtumista.

Toimitus muokkasi kannanottoa neuvottelematta kantelijan kanssa. Siitä on poistettu kohta, jossa kiistetään koirien purreen tai näykkäisseen laulajan vaimoa. Lisäksi kannanotto on toimitettu muotoon, jossa kantelijan väitetään maksaneen laulajan vaimon lääkärikulut. Kun kirjoituksen keskeinen viesti oli, etteivät kantelijan koirat olleet aiheuttaneet ihmisille minkäänlaisia fyysisiä vammoja, olennainen asiasisältö on muuttunut.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.