3769/KL/07

Vapauttava

Lehti julkaisee ”turuilla ja toreilla” sattumanvaraisesti otettuja kuvia, joihin osuva henkilö voi noutaa kahvipaketin toimituksesta. Julkisella paikalla kuvaamiseen ei yleensä tarvitse kenenkään lupaa tai suostumusta. Kuvien julkaisulla ei ole tarkoitus loukata ketään. Vapauttava.

Kokkola-lehti julkaisee Kamera kiertää -palstaa, jossa sattumanvaraisesti kuvatulle henkilölle luvataan antaa kahvipaketti toimituksesta.

Kantelu 11.6.2007

Kantelija haluaa tietää, onko hyvän tavan mukaista kuvata ihmisiä julkisilla paikoilla ja yksilöidä joku heistä, vaikka se tapahtuu mukavassa hengessä ja kahvipaketilla palkiten? Miten pitäisi menetellä sen, joka haluaisi kieltäytyä? Kantelussa viitataan Journalistin ohjeiden kohtiin 29 ja 30.

Kokkola-lehden vastaus 1.8.2007

Päätoimittaja Jouko Pensaari vastaa, että julkisella paikalla kuvaaminen ja kuvien julkaiseminen kuuluvat perustuslaissa taatun sananvapauden piiriin. Ihmisen kuvaamista julkisilla paikoilla ei ole laissa kielletty, eikä yksityisyyden suoja ulotu yleisille paikoille kuten kaduille ja toreille, kauppoihin, pankkeihin tai muihin paikkoihin, joihin yleisöllä on pääsy.

Tiedotusvälineillä on päätoimittajan mukaan yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta, eikä kuvien julkaisemiseen tarvita asianomaisten suostumusta – Suomessa ei ole oikeutta omaan kuvaan.

Kokkola-lehden julkaisemat kamera kiertää -kuvat eivät päätoimittajan mielestä ole olleet missään mielessä loukkaavia, vaan valtaosa lukijoista on suhtautunut leikkimieliseen palstaan erittäin myönteisesti. Kuvat ovat osa lehden linjan mukaista pyrkimystä lisätä vuorovaikutusta lehden ja sen lukijoiden välillä. Eräässä palautteessa vierastettiin kahvipaketin saajan rengastamista. Lehti siirtyi sen jälkeen kuvaamaan hänet sanallisesti kuvatekstissä. Vastaavia reality -kuvia julkaistaan myös muissa lehdissä.

Ratkaisu

Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta (JO 29). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Kokkola-lehden toimitus ottaa kuvia julkisilla paikoilla. Henkilöt valikoituvat kuviin sattumanvaraisesti ja tietämättään. Toimitus valitsee kuvasta henkilön, jolle tarjotaan ”viikon reilut kahvit”. Valittu voi noutaa kahvipaketin toimituksesta, jos huomaa tulleensa kuvatuksi tai saa asiasta muuten tiedon.

Julkisen sanan neuvosto korostaa, että kuvaaminen ja kuvan julkaisu ovat kaksi eri asiaa. Julkisella paikalla kuvaamiseen ei yleensä tarvitse kenenkään lupaa tai suostumusta. Kokkola-lehden ”Kamera kiertää” -palstan kuvien julkaisulla ei ole tarkoitus loukata ketään.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kokkola-lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.