3764/SL/07

Vapauttava

Lehti julkaisi uutisen, jonka otsikossa (”Metsäänsä hävittänyt mies vapautettiin syytteistä”) kerrottiin henkilön syyllistyneen rangaistavaan tekoon, mutta vapautuneen syytteistä. Heti jutun alussa kuitenkin kerrottiin metsän hävityksestä epäillyn miehen vapautuneen oikeudessa kaikista syytteistä. Vapauttava.

Helsingin Sanomat julkaisi 15.5.2007 uutisen, jonka otsikossa miehen kerrottiin syyllistyneen rangaistavaan tekoon mutta vapautuneen syytteistä.

Kantelu 15.5.2007

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomien otsikkoon ”Metsäänsä hävittänyt mies vapautettiin syytteistä”. Kantelija vetoaa Journalistin ohjeiden 15. kohtaan: ”Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate”. Jutusta käy ilmi, että syytetty todettiin syyttömäksi. Käräjille haastaminen on ollut aiheetonta.

Kantelijan mielestä juttu liittyy vahvasti ajankohtaiseen kiistelyyn avohakkuiden ja ekologisen metsänhoidon paremmuudesta. Hän olettaakin toimittajan sekoittaneen uutiseensa otsikoinnin avulla oman, ekologista metsänhoitoa vastustavan mielipiteensä. Kantelija vertaakin otsikkoa rauenneesta murhasyytteestä kertovaan otsikkoon: ”Murhaaja vapautettiin syytteistä”.

Helsingin Sanomien vastaus 20.6.2007

Päätoimittaja Janne Virkkunen myöntää, että uutinen oli otsikoitu huolimattomasti. Uutisen tekstissä ja aivan sen alussa, ensimmäisessä kappaleessa kuitenkin sanottiin oikein, että metsänsä hävittämisestä epäilty mies vapautettiin kaikista syytteistä.

Uutinen liittyy kolmen uutisen sarjaan, jossa sama toimittaja on seurannut mielenkiintoista metsänhoitoon liittyvää tapahtumasarjaa alusta loppuun. Ensimmäinen julkaistiin 20. tammikuuta. Se otsikoitiin ”Metsänomistajaa syytetään metsänsä hävittämisestä”, ja siinä esitellään oikeustapaus ja haastatellaan asiantuntijoita. Kantelun kohde on sarjan keskimmäinen. Kolmas uutinen julkaistiin 20. toukokuuta: ”Kiistely metsänhoitotavoista jatkuu yhä Pohjanmaalla”. Siinä toimittaja palaa oikeustapaukseen haastatellen asiantuntijoita. Tässä uutisessa toimittaja kirjoittaa sanatarkasti seuraavasti: ”Oikeus vapautti metsänsä hävittämisestä epäillyn kärsämäkeläisen miehen kaikista syytteistä maanantaina”.

Vaikka ensimmäinen uutinen oli otsikoitu huolimattomasti, päätoimittaja on sitä mieltä, että Helsingin Sanomien lukijoille ei ole voinut syntyä väärää mielikuvaa oikeuden ratkaisusta. Kun kantelun kohteena olevan uutisen ja sitä seuranneen uutisen välissä oli vain muutama päivä, ei lehdellä ollut velvollisuutta oikaista kantelun kohteena olevan uutisen otsikkoa.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15).

Helsingin Sanomien uutisen otsikko kuuluu seuraavasti: ”Metsäänsä hävittänyt mies vapautettiin syytteistä”. Uutistekstin ensimmäinen virke kertoo, että ”Metsänsä hävittämisestä epäilty mies vapautettiin kaikista syytteistä…”. Viisi päivää myöhemmin lehti teki aiheesta laajemman jutun, jossa kerrottiin uudelleen käräjäoikeuden vapauttaneen epäillyn kaikista syytteistä.

Julkisen sanan neuvoston mielestä otsikko on tulkinnanvarainen. Kantelun ja vastauksen perusteella lehteä ei pyydetty oikaisemaan sitä. Lisäksi uutisteksti antaa heti alussa tarkan ja oikea kuvauksen asiasta. Epäillyn vapautuminen kaikista syytteistä kerrottiin lähipäivinä täydennysjutussa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.