3751/SL/07

Vapauttava

Lehden asumisen erikoissivuilla haastateltiin etä-äitiä, jonka luona omat ja uuden puolison lapset asuivat osan ajastaan. Juttu keskittyi uusperheen asumisen ongelmiin. Jutussa mainittiin seitsemän vuoden takainen avioero ja sen välittömät seuraukset haastateltavan ja hänen lastensa elämään. Vapauttava.

Helsingin Sanomien asumisen erikoissivuilla haastateltiin 21.1.2007 etä-äitiä, jonka luona omat ja uuden puolison lapset asuivat osan ajastaan. Juttu keskittyi uusperheen asumisen ongelmiin.

Kantelu 16.3.2007

Kantelija on jutussa mainittujen lasten isä. Hänen mukaansa jutussa on vääriä tietoja, joita ei tarkistettu häneltä etukäteen, eikä lehti suostunut oikaisemaan niitä pyynnöstä huolimatta jälkeenpäin. Virheet koskivat muun muassa asunnon omistamista ennen arvioeroa ja ositusta sen jälkeen. Virheiden vuoksi juttu antaa väärän kuvan entisten puolisoiden taloustilanteesta.

Lehti myös loukkaa kantelijan mielestä hänen yksityisyytensä suojaa. Lasten ja entisen puolison harvinaisen sukunimen vuoksi myös kantelijan tunnistaa, vaikka hänen koko nimeään ei jutussa mainittukaan.

Helsingin Sanomien vastaus 24.4.2007

Päätoimittaja Janne Virkkunen vastaa, että kirjoitus käsitteli yhä yleisempää yhteiskunnallista ilmiötä eli etävanhempien asumista eikä suinkaan kantelijan ja hänen puolisonsa avioeroa. Tarkoitus oli kertoa siitä kuinka etävanhemmat järjestävät asumisen, kun lapset asuvat verraten usein heidän luonaan. Avioeron jälkeinen tilanne oli esillä mahdollisimman neutraalisti, eikä kirjoituksessa viitata millään lailla siihen, että kantelija olisi saanut taloudellista hyötyä. Kun rehellisen oloinen haastateltava kertoo toimittajalle omista asioistaan, lehti ei lähde tarkistamaan tietoja entiseltä aviomieheltä.

Lehti valvoi yksityisyyden suojaa siten, että kantelijan nimeä ei mainittu jutussa. Lehti ei voi sille mitään, että sukunimi on harvinainen. Lukija ei voi tietää onko sukunimi haastateltavan tyttönimi, uusi sukunimi vai hänen entisen miehensä nimi. Lasten huoltajuudesta ei kirjoituksessa mainittu mitään.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27).

Helsingin Sanomien juttu kertoi kahden yhdessä asuvan etävanhemman tavasta ja mahdollisuuksista järjestää asuminen, kun molempien lapset asuvat välillä yhtä aikaa heidän luonaan. Jutussa myös mainittiin seitsemän vuoden takainen avioero ja sen välittömät seuraukset haastateltavan ja hänen lastensa elämään.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kaikilla on oikeus kertoa omista asioista omasta näkökulmastaan. Haastateltava vastaa silloin myös sanomisistaan. Tekstiin jäänyt pieni epätarkkuus seitsemän vuotta vanhasta osituksesta ei ole neuvoston mielestä olennainen virhe. Jutussa ei ole kantelijan yksityiselämään liittyviä erityisen arkaluontoisia seikkoja, jotka olisivat vaatineet hänen kuulemistaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.