3736/AL/07

Vapauttava

Lehti julkaisi numerossaan 1/2007 jutun ”Eduskunnan oikeusasiamies antoi lausuntonsa rallikatsojien jokamiehenoikeuksista”. Tekstissä viitattiin myös kantelijaan, joka aloitti prosessin kantelullaan oikeusasiamiehelle. Neuvosto katsoi, että kantelija joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Lehti julkaisi kantelijan oman kannanoton numerossa 3/2007, minkä neuvosto katsoi riittävän. Vapauttava.

Vauhdin Maailma julkaisi numerossaan 1/2007 jutun ”Eduskunnan oikeusasiamies antoi lausuntonsa rallikatsojien jokamiehenoikeuksista”. Tekstissä viitattiin myös kantelijaan, joka aloitti prosessin kantelullaan oikeusasiamiehelle.

Kantelu 12.2.2007

Kantelija paheksuu suuresti nimensä ja asuinpaikkansa tuomista esiin lehden kirjoituksessa. Siinä myös sanotaan, että kantelija olisi useamman vuoden kannellut eri viranomaisille. Näin ei ole, vaan kyse on samasta kolme vuotta kestäneestä prosessista. Kirjoituksessa on kantelijan mielestä myös sekoitettu oikeusasiamiehen päätös ja viranomaisten lausunnot. Kirjoituksen vuoksi kantelija kokee leimautuneensa häiriköksi ja laista piittaamattomaksi henkilöksi. Tämä on ollut loukkaavaa. Kantelija kiistää olevansa rallien vastustaja, eikä hänen tarkoituksensa ole ollut lopettaa ralleja Suomesta kuten kirjoituksessa väitetään. Kantelija on seurannut yli tuhat rallia vuodesta 1962 lähtien. Kantelija on pyrkinyt vain lakien ja asetusten noudattamiseen myös ralleissa.

Kantelija kirjoitti vastineen Vauhdin Maailman numeroon 2/2007, mutta sitä ei julkaistu. Kantelija kysyi puhelimitse päätoimittajalta syytä, mutta tämä ei ollut halukas kiireidensä vuoksi keskustelemaan. Tämän jälkeen hän kanteli Julkisen sanan neuvostoon.

Vauhdin Maailman vastaus 14.3.2007

Päätoimittaja Peter Geitel vastaa, että kantelija on alalla tunnettu kanteluistaan viranomaisille sekä pitkäaikainen rallin harrastaja ja katsoja. Hän on henkilönä ralliyleisön tiedossa laajalti. Kantelijaa ei ole syytetty tekstissä häiriköksi tai laista piittaamattomaksi henkilöksi.

Kantelijan vastinetta ei voitu sen saapumisajankohdan ja tilanpuutteen vuoksi julkaista numerossa 2/2007, vaan se julkaistiin numerossa 3/2007.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä. (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22).

Vauhdin Maailman numerossa 1/2007 käsiteltiin eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisua liikkumisvapaudesta ja jokamiehenoikeuden rajoittamisesta rallikilpailujen aikana. Kirjoituksessa kantelija mainittiin nimeltä ja hänestä sanottiin muun muassa, että ”hänen jokamiehenoikeuksiaan loukataan, kun hän on joissakin ralleissa joutunut ostamaan pääsylipun”. Lehti julkaisi kantelijan oman kannanoton numerossa 3/2007.

Kanteluiden ja valitusten käsittely ja ratkaiseminen viranomaisissa on yleensä sellaista julkista toimintaa, jota lehti voi harkintansa mukaan selostaa. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että kantelijan nimen julkaisemiselle sinänsä ei ollut estettä. Hän kuitenkin joutui tekstin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen, minkä vuoksi kantelijalle syntyi oikeus omaan kannanottoon. Julkisen sanan neuvoston mielestä lehti julkaisi sen riittävän nopeasti.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Vauhdin Maailma ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.