3735/IL/07

Vapauttava

Lehti julkaisi uutisen pahoinpitelystä, jossa miestä lyötiin pullolla päähän. Tekstissä mainittiin epäillyn tuntomerkkejä, muun muassa rastatukka, koska tämä oli vielä poliisilta tietymättömissä. Ratkaisun mukaan leimaavien tuntomerkkien käyttämiselle oli tässä tapauksessa perusteet. Toisaalta rastatukka ei enää ole sellainen tuntomerkki, joka leimaa kantajansa tiettyyn etniseen ryhmään. Vapauttava.

Uutislehti 100 julkaisi 2.2.2007 uutisen pahoinpitelystä, jossa miestä lyötiin pullolla päähän. Tekstissä mainittiin epäillyn tuntomerkkejä, koska tämä oli vielä tietymättömissä.

Kantelu 7.2.2007

Kantelijan mukaan lehden jutussa oli mainittu noin seitsemän kertaa pahoinpitelijän hiusten ulkonäkö. Hänellä oli ns. rastat. Kantelijan mielestä ei ole perusteltua, että tekijän ulkonäkö mainitaan jutussa niin monta kertaa. Pahoinpitely vaikutti suhteellisen lievältä. Jutusta tuli mieleen, että toimittaja haluaa leimata ihmisiä heidän ulkonäkönsä vuoksi. Kun ei ole enää sopivaa jankuttaa ulkomaalaisten ihonvärin vuoksi, otetaan esille tekijän tukkamuoti ja hänen sitä kautta mahdollisesti edustamansa alakulttuuri.

Kantelijan mielestä on poliisin tehtävä ottaa pahoinpitelijä kiinni, eikä ole kovin perusteltua eikä hyvän tavan mukaista kiinnittää yleisön huomiota juuri tiettyyn ulkonäkökysymykseen. Kantelijan mielestä ihmisen oikeutta olla ulkonäkökysymyksissä autonominen käytetään tässä jutussa mustamaalaamiseen.

Uutislehti 100:n vastaus 5.3.2007

Päätoimittaja Janne Kaijärven mukaan rikos ei ole suhteellisen lievä. Satunnaisen ohikulkijan joutumista tällaisen rikoksen uhriksi täytyy pitää vakavana, koska pullolla lyömisen seuraukset voivat olla kohtalokkaat. Koska poliisi epäilee tekijää täysin sivullisen törkeästä pahoinpitelystä julkisella paikalla, arvaamaton tekijä olisi syytä tavoittaa nopeasti. ”Rastatukka” on selvä tuntomerkki, joka auttaa epäillyn tavoittamisessa. Jos epäilty olisi täysin kalju, sekin olisi pitänyt uutisessa mainita.

Rastatukan mainitseminen ei leimaa erityisesti mitään kansanryhmää, eikä luonnehdinta ole halventava. Rastahiukset eivät enää viittaa ulkomaalaistaustaan tai tiettyyn alakulttuuriin, koska muoti on jo kohtuullisen yleinen kaikkien suomalaisten joukossa.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Uutislehti 100 julkaisi uutisen ”Miestä lyötiin pullolla päähän”. Tekijästä kerrottiin hänen arvioitu pituutensa, vaatetuksensa ja hiustyylinsä. Kun uutinen julkaistiin, poliisi ei ollut vielä tavoittanut epäiltyä.

Etninen alkuperä tai viittaukset siihen rikosuutisissa voivat vahvistaa kielteisiä ennakkoluuloja. Siksi rikokseen syylliseksi epäillyn henkilön tuntomerkkien kertominen edellyttää harkintaa ja sitä, että tieto on uutisessa olennainen. Tässä tapauksessa lehden tarkoitus oli auttaa poliisia pahoinpitelystä epäillyn kiinniottamisessa, ja tuntomerkkien kertominen oli siksi Julkisen sanan neuvoston mielestä tarpeen. Lisäksi rastatukkaisuus on neuvoston arvion mukaan jo niin yleistä, että sillä ei viitata etniseen vähemmistöön.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Uutislehti 100 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.