3713/AL/06

Vapauttava

Lehti julkaisi jutun kantelijan pahoinpitelystä saamasta sakkotuomiosta. Jutussa kerrottiin hänen nimensä ja tekstin yhteydessä julkaistiin hänestä kuva. Neuvoston enemmistö katsoi, että henkilöllisyyden saattoi paljastaa, koska kantelija oli itse aiemmin pyrkinyt julkisuuteen kertomaan avioerostaan. Sakkotuomio tuli toisen ex-vaimon pahoinpitelystä. Vapauttava äänin 6–4, eriävä mielipide.

Hymy julkaisi numerossaan 10/2006 jutun kantelijan saamasta pahoinpitelytuomiosta. Jutussa kerrottiin hänen nimensä ja tekstin yhteydessä julkaistiin hänestä kuva.

Kantelu 4.12.2006

Kantelijan mukaan Hymyn jutussa loukataan hänen yksityisyytensä suojaa. Erityisen törkeänä, loukkaavana ja poikkeuksellisena kantelija kokee kasvokuvansa käytön rikosraportoinnin yhteydessä. Kantelija sanoo olevansa tavallinen kansalainen, eikä jokaisen ihmisen yksityiselämän vastoinkäymisiä saa julkaista tiedotusvälineissä. Itse tapahtuma ja siitä saatu tuomio ovat jo tuottaneet suurta kärsimystä.

Kantelija on yksityishenkilönä antanut elämänsä aikana vain yhden haastattelun ja sen Hymy-lehdelle 1998. Sen jälkeen kantelija ei ole esiintynyt julkisuudessa seitsemään vuoteen eikä antanut haastatteluja.

Hymyn vastaus 10.1.2007

Päätoimittaja Esko Tuluston mukaan kantelun avainkysymys kuuluu seuraavasti: voiko ns. julkisuuden henkilö omasta tahdostaan muuttua yksityishenkilöksi, ja jos voi, minkä ajan kuluessa ja millä ehdoin? Tuluston vastaus kuuluu seuraavasti: henkilö ei julkisuuteen tultuaan, saati sinne itse pyrittyään, voi valita julkisuuden laatua. Hän ei voi olla julkkis silloin kun siitä on hänelle hyötyä ja muuttua yksityishenkilöksi silloin kun julkisuudesta on hänelle haittaa.

Suomalaisen politiikan kuumimpia henkilöuutisia oli 1990-luvun lopulla silloisen pääministerin avioituminen. Pääministerin puolison ex-aviomies NN (kantelija) kertoi Hymyssä 1998 oman versionsa tapahtumista. Hän antoi 1998 Hymylle toisenkin haastattelun, jossa kantelija vaati entistä vaimoaan luopumaan vanhan sukunimen käytöstä. Ainakin vuosina 2002 ja 2003 kantelijan haastatteluja on siteerattu Hymyssä kulloisenkin asian taustoittamiseksi. NN:n haastattelut ja hänen henkilöllisyytensä eivät ole kadonneet lukijoiden muistista. Hän tuli julkisuuteen korostetusti aviosuhteensa merkeissä. Myös kantelun kohteena oleva artikkeli käsittelee hänen aviosuhdettaan.

Ratkaisu

Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31).

Hymy kertoo jutussaan, että kantelija oli tuomittu 60 päiväsakkoon toisen ex-vaimonsa pahoinpitelystä. Asiaa taustoitetaan tekstin ja vanhojen lehtileikkeiden avulla. Näin muistutetaan lukijoiden mieliin kantelijan ensimmäisen avioeron vaiheet ja hänen halukkuutensa kertoa niistä lehden palstoilla. Kantelija on aikoinaan tullut vapaaehtoisesti julkisuuteen kertomaan yksityiselämäänsä liittyvistä asioista, muun muassa avioerosta. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että lehti voi tämän takia kertoa samaan aihepiiriin liittyvästä oikeuden tuomiosta, vaikka tuomio sinänsä ei oikeuttaisikaan henkilöllisyyden paljastamiseen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hymy ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Heikki Airaksisen, Jari Lindholmin, Tarja Liuhan ja Axa Sorjasen eriävä mielipide:

Kantelija tuomittiin pahoinpitelystä sakkorangaistukseen, joka tuomiona ei oikeuta nimen julkaisemiseen. Kantelijaa ei voi myöskään enää pitää julkisuuden henkilönä, koska hän on ollut sieltä poissa niin kauan. Hymy-lehti kertoo tuona aikana julkaisseensa kantelijasta aiempiin
haastatteluihin perustuvia juttuja, mutta tätä ei voi pitää merkkinä kantelijan omasta halusta pysyä julkisuudessa.