3707/SL/06

Vapauttava

Sanomalehti julkaisi kantelijan kirjoituksen vesivoiman rakentamisesta. Samasta aiheesta julkaistussa toisessa mielipidekirjoituksessa kantelijan käsityksiä kritisoitiin. Kantelijalle ei kuitenkaan syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska keskustelu pysyi asiallisena. Lehti oli valmis jatkamaan keskustelua, jos kantelija olisi ollut valmis noudattamaan päätoimittajan ohjeita. Toimitus ja viime kädessä päätoimittaja päättää, millaisia mielipidekirjoituksia lehti julkaisee. Vapauttava.

Kantelija kirjoitti Lapin Kansaan 24.10.2006 mielipidekirjoituksen vesivoimasta. Lehti julkaisi 14.11.2006 samasta asiasta toisenlaisen mielipiteen. Lehti kieltäytyi julkaisemasta kantelijan vastausta siihen.

Kantelu 27.11.2006

Kantelijan mukaan Lapin Kansa on julkaissut häntä henkilökohtaisesti suorastaan solvaavia kirjoituksia puheenaihe- ja mielipidesivuillaan. Lehti ei ole kuitenkaan suostunut julkaisemaan kantelijan laatimia vastineita, jotka hän on kirjoittanut yleisellä ja periaatteellisella tasolla. Koska lehti on julkaissut kritiikittömästi kantelijaa koskevia kirjoituksia, hän katsoo, että lehdellä on velvollisuus julkaista kirjoitukset, joissa kantelija tuo esille oman eduskuntavaalikampanjansa toimintaperiaatteet.

Lapin Kansan vastaus 11.12.2006

Päätoimittaja Heikki Tuomi-Nikulan mukaan kantelija on ympäristökeskuksen toimihenkilönä ja aktiivipoliitikkona päässyt silloin tällöin Lapin Kansan palstoille enimmäkseen työhönsä ja harrastuksiinsa liittyvän normaalin uutisoinnin kautta. Hän on myös yleisönosaston kirjoittaja, joka osaa ottaa kantaa maailman menoon niin napakasti, että saa myös teksteistään palautetta. Kantelu liittyy Huhtalan avaamaan keskusteluun vesivoiman rakentamisesta (”Käsittämätöntä esittääkin vesivoiman rakentamista”).

Huhtalalle vastattiin (”Käsittämätöntä vastustaa työntekoa ja energiantuotantoa”). Huhtala lähetti vastineen, joka osoittautui enemmänkin Sdp:n ohjelmajulistukseksi kuin vastaukseksi ongelmiin, joita tekstissä tuotiin esille. Tuomi-Nikula perusteli kantelijalle, miksi kirjoitusta ei sellaisenaan julkaista ja pyysi yksilöidympää esitystä. Uutta versiota ei koskaan tullut.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22).

Erilaisten mielipiteiden julkaiseminen on tiedotusvälineiden keskeinen tehtävä. Lapin Kansa julkaisi kantelijan kirjoituksen vesivoiman rakentamisesta. Samasta aiheesta julkaistussa toisessa mielipidekirjoituksessa kantelijan käsityksiä kritisoitiin. Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelijalle ei kuitenkaan syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska keskustelu pysyi asiallisena. Lehti oli myös valmis jatkamaan keskustelua, jos kantelija olisi ollut valmis noudattamaan päätoimittajan asettamia puitteita. Toimitus ja viime kädessä päätoimittaja päättää, millaisia mielipidekirjoituksia lehti julkaisee.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.