3703/SL/06

Vapauttava

Lehti julkaisi jutun entisen venäläisagentin Aleksandr Litvinenkon myrkytyksestä. Jutussa oli otsikkona ”Myrkytetty oli Kremlin tappolistalla”. Jutun lähteet selvisivät tekstistä, ja otsikolle löytyi jutusta kate. Vapauttava.

Iltalehti julkaisi 21.11.2006 jutun Aleksandr Litvinenkon myrkytyksestä. Jutussa oli otsikkona ”Myrkytetty oli Kremlin tappolistalla”.

Kantelu 22.11.2006

Kantelijan mukaan Iltalehden otsikossa ja uutisessa kerrotaan faktana, että myrkytetty oli Kremlin tappolistalla. Lehti väittää, että sillä on varmaa tietoa, jonka mukaan Kreml tappaa tai aikoo tappaa ihmisiä. Lähes yhtä varmana tietona lehti pitää sitä, että Kreml määräsi agentin myrkyttämisestä. Jutusta ei kuitenkaan käy ilmi, mikä Kremlin tappolista on. Jutussa puhutaan Kremlin iskulistasta, mutta siitäkään ei selviä mistä on kysymys. Jutussa ei puhuta listalaisten tappamisesta mitään.

Kremlin kritisointi on kantelijan mielestä oikeutettua, mutta sen pitäisi perustua faktaan. Jutun otsikko on sen verran raflaava, että se vaatisi tarkan selityksen. Iltalehti onkin rikkonut seuraavia Journalistin ohjeita: totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen mahdollisimman hyvin, kriittinen suhtautuminen tietolähteisiin ja otsikolle on löydyttävä sisällöstä kate.

Iltalehden vastaus 2.1.2007

Kantelijan mukaan jutusta ei käy ilmi, mistä tappolistatiedot ovat peräisin, mutta vastaavan päätoimittajan Kari Kivelän mukaan kantelijan käsitys on virheellinen. Leipätekstin ensimmäisessä kappaleessa alkuperäisen lähteen kerrotaan olevan entinen KGB-agentti Oleg Gordievski, jota arvovaltainen The Times on haastatellut. Jutussa kerrotaan myös, että ex-agentti Litvinenko oli Gordievskin käsityksen mukaan tappolistalla kolmantena.

Kantelija myös tulkitsee, että jutussa ei kerrota mitään listalaisten tappamisesta. Tulkinta on Kivelän mukaan väärä. Jutussa on käytetty sanaa ”iskulista” sanan ”tappolista” synonyymina. Gordievski käytti The Timesin haastattelussa ilmaisua ”hitlist”, joka suomeksi tarkoittaa nimenomaan tappolistaa. Jutun otsikolle löytyy tekstistä selkeä kate.

Lähdekritiikki on ollut huolellista ja tiedot on tarkistettu. Gordievski on merkittävä ja arvostettu Venäjän ja erityisesti FSB:n ja sen edeltäjän KGB:n tuntija sekä murhatun Litvinenkon hyvä ystävä. The Times on yksi maailman arvostetuimmista sanomalehdistä. Iltalehti ei myöskään ole saanut uutisen takia yhtään pyyntöä mahdollisten virheiden korjaamiseksi.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15).

Iltalehden kahden toimittajan kirjoittama juttukokonaisuus ”Myrkytetty oli Kremlin tappolistalla” perustui brittiläisten lehtien The Timesin, The Independentin ja uutistoimisto PA:n tietoihin. Lähdetiedot oli jutuissa kerrottu. Julkisen sanan neuvoston mielestä lukija pystyi niiden perusteella antamaan tiedoille oikean viitekehyksen. Otsikossa käytetty sana ”tappolista” tai tekstin termi ”iskulista” eivät johda lukijaa harhaan englanninkielisestä sanasta ”hitlist”.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.