3697/SL/06

Vapauttava

Sanomalehti julkaisi jutun ”Tyrmäystippojen käytöstä saa tutkinnassa harvoin näyttöä”. Juttu kertoi silmätippojen sekoittamisesta juomiin, mikä aiheuttaa juojalle sekavan olotilan. Uutisessa ei erikseen mainittu, että kyseessä on rikos, mutta se tuli riittävän selvästi esille haastatteluista. Lehdellä ei ollut velvoitetta julkaista kantelijan mielipidekirjoitusta, jossa aihetta olisi käsitelty lisää. Vapauttava.

Turun Sanomat julkaisi 21.10.2006 jutun ”Tyrmäystippojen käytöstä saa tutkinnassa harvoin näyttöä”. Juttu kertoi silmätippojen sekoittamisesta juomiin, mikä aiheuttaa juojalle sekavan olotilan.

Kantelu 6.11.2006

Kantelijan mukaan juttu valistaa lukijoita siitä, kuinka tehdä rikos jäämättä siitä kiinni. Juttu antaa kuvan, jonka mukaan ”tyrmääminen” on helppoa, se onnistuu kotikonstein silmätipoilla, ja siitä jää harvoin kiinni. Kirjoituksessa ei kantelijan mukaan kerrottu, että tyrmäystippoihin voi kuolla ja että kyseessä on rikos, joka kohdistuu henkeen ja terveyteen. Kirjoitus valisti kuinka ”tyrmääminen” tehdään, mutta siinä ei kerrottu toimista, joihin uhrin tulisi ryhtyä. Kirjoitus myös syyllisti epäsuorasti uhreja, ja sen sävy oli vähättelevä. Teksti voi kannustaa nuoria poikia käyttämän siinä annettuja oppeja tyttöjen pyydystykseen.

Kantelija tarjosi lehdelle mielipidekirjoitusta, joka olisi korjannut jutun antaman väärän kuvan, mutta lehti ei sitä julkaissut. Artikkelin antamaa väärää kuvaa ei ole korjattu muutenkaan.

Turun Sanomien vastaus 15.12.2006

Päätoimittaja Raimo Vahteran mukaan jokaisesta julkaistusta jutusta voidaan olla monta mieltä, mutta lehti on kuitenkin toiminut hyvän journalistisen tavan mukaan uutisoidessaan tyrmäystippojen vaaroista. Jutussa oli kuultu asiantuntijoina lääkäriä ja poliisia. Lehti ei kantelijaa lukuun ottamatta ole saanut muuta palautetta.
Mielipidesivun toimittaja ja hänen esimiehensä kävivät kantelijan kanssa sähköpostikirjeenvaihtoa, joka ei kuitenkaan johtanut molempia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. Mielipidekirjoituksen julkaisematta jättäminen oli toimituksellinen ratkaisu, joka kuuluu vastaavalle päätoimittajalle.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).

Turun Sanomien jutussa kerrottiin niin sanotuista tyrmäystipoista, niiden vaikutuksesta uhriin ja siitä kuinka tipoilta voi välttyä ravintoloissa. Jutussa oli haastateltu poliisia, lääkäriä ja uhreja. Tekstin ja kuvan kokonaisuus oli toteavan asiallinen. Vaikka jutussa ei erityisesti painotettu, että kyseessä on rikos, teon luonne tuli Julkisen sanan neuvoston mukaan riittävän selkeästi esille haastatteluissa. Jutun yksityiskohdat tippojen käytöstä voivat paremminkin varoittaa mahdollisia uhreja kuin rohkaista niiden laittomaan käyttöön.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.