3696/SL/06

Vapauttava

Sanomalehden verkkoversion keskustelupalstalla julkaistiin mielipidekirjoitus ”Vapenskrammel ingen bra metod”. Siitä alkoi keskusteluketju, jossa otettiin esille myös kantelijaan liittyviä seikkoja, vaikka hän ei ollut osallistunut juuri tähän keskusteluun. Kantelija oli kuitenkin aktiivinen kansalainen, jonka nimi oli tunnettu Ahvenanmaalla. Hänellä olisi ollut myös mahdollisuus osallistua keskusteluun samoin kuin aiemmin. Vapauttava.

Ålandstidningenin verkkolehden keskustelupalstalla julkaistiin 26.10.2006 mielipidekirjoitus ”Vapenskrammel ingen bra metod”. Siitä alkoi keskusteluketju, jossa otettiin esille myös kantelijaan liittyviä seikkoja.

Kantelu 5.11.2006

Kantelijan mukaan Ålandstidningenin verkkolehdessä on häntä kohtaan panettelua ja loanheittoa. Kirjoitukset julkaistaan enimmäkseen nimimerkin suojassa. Kantelija ei ole poliittinen aktiivi eikä hänellä ole sellaista yhteiskunnallista asemaakaan, että hänen pitäisi sietää tämänkaltainen toiminta. Kampanja alkoi, kun kantelija teki EU-komissiolle valituksen suojellakseen uhanalaisten lintujen pesimäaluetta.

Esimerkiksi kantelija nostaa 26.10.2006 alkaneen keskustelun ”Vapenskrammel ingen bra metod”. Hän mainitsee kaksi nimimerkin suojassa esitettyä puheenvuoroa, joissa on muun muassa seuraavat maininnat: ”Tycker jag känner igen (skit) stilen, är herr NN som är ute o luftar tangentbordet igen under nya o fräscha signaturer :-)” ja ”Bara NN själv kan komma brådstörtat komma in med nåt så urbota korkat och låtsas vara nån annan”. Kantelijan nimi on vedetty puheenvuoroihin, ja hänen mukaansa siitä huomaa kuinka helppo on aloittaa loanheittokampanja yksityistä ihmistä kohtaan. Lehti ei poistanut kirjoituksia pyydettäessä. Ahvenanmaalla vain NN:llä ja hänen pojallaan on sukunimi NN.

Ålandstidningenin vastaus 1.12.2006

Päätoimittaja Niklas Lampi vastaa, että kantelija on itse ollut aktiivinen tuulivoimakeskustelussa. Siksi on luonnollista, että hänet vedetään tuulivoimaa käsitteleviin keskusteluihin mukaan. Päätoimittajan mielestä näppäinpöytäsitaatti on rumasti sanottu, mutta hän ei pidä sitä kuitenkaan parjauksena. Toimitus valvoo keskustelua siten, että kolme sen jäsenistä saa sähköpostiinsa puheenvuoron samaan aikaan kun se menee verkkoon. Sopimattomat viestit poistetaan. Myös keskustelijat voivat ilmoittaa sopimattomista viesteistä, jotka toimitus tarvittaessa poistaa.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava… (JO 26).

Ålandstidningenin toimitus valvoo keskustelua jälkikäteen ja poistaa oma-aloitteisesti tai keskustelijoiden esityksen perusteella asiattomat puheenvuorot. Kantelijaa kritisoitiin keskustelussa, eikä toimitus hänen pyynnöstään huolimatta poistanut puheenvuoroja.

Kantelija on Ahvenanmaalla tunnettu ja aktiivinen kansalainen. Hän on muun muassa tehnyt EU:lle aloitteen uhanalaisten lintujen suojelusta, minkä vuoksi EU on aloittanut oikeustoimet Suomen valtiota vastaan. Hän on myös itse aktiivinen kirjoittaja lehden verkkokeskusteluissa ja olisi voinut vastata esitettyyn kritiikkiin. Julkisen sanan neuvoston mielestä käyty keskustelu ei aseta häntä erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ålandstidningen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.