3690/KL/06

Langettava

AlueSanomat julkaisi päätoimittajansa kirjoittaman kolumnin ”Pakoputkipojat kaappiin”. Teksti käsitteli homoseksuaalien esiintymistä julkisuudessa. Kolumnin lopussa kirjoittaja pohdiskeli mahdollisuutta käydä puolustussotaa heterojen ylivallan säilyttämiseksi. Langettava.

AlueSanomat julkaisi 13.9.2006 päätoimittajansa kirjoittaman kolumnin ”Pakoputkipojat kaappiin”. Teksti käsitteli homoseksuaalien esiintymistä julkisuudessa. Kolumnin lopussa kirjoittaja pohdiskeli mahdollisuutta käydä puolustussotaa heterojen ylivallan säilyttämiseksi.

Kantelu 16.10.2006

Kantelija kokee AlueSanomien kolumnin sävyn kansanryhmää loukkaavaksi ja viittaa Journalistin ohjeiden 26. kohtaan. Erityisen ikäväksi hän kokee sen, että teksti on julkaisunsa päätoimittajan kirjoittama.

AlueSanomien vastaus 8.11.2006

Päätoimittaja Rainer Tähtinen vastaa, että kyseessä on lehden palsta, jossa niin toimittajilla kuin kirjoittajavieraillakin, sukupuoliseen suuntautuneisuuteen katsomatta, on vapaus tuoda esiin omia mielipiteitään räväköin sanakääntein. Palsta on avoin kanava käyttää sananvapautta. Myös lehden päätoimittajalla lienee siihen samankaltainen oikeus kuin muillakin ihmisillä.

Kolumni toimii myös itseironian välineenä rankasti yleistäen. Yleistäminen ja tekstin värittäminen on päätoimittajan mielestä erilaisilla kolumnipalstoilla yleistä – usein myös suotavaa. Kolumnin homoutta käsittelevissä osissa ei nimetä homoja sairaiksi, kieroutuneiksi eikä luonnottomiksi ihmisiksi. Päätoimittaja haluaa korostaa, että tekstin tarkoitus ei ollut loukata sen enempää heteroita, homoja kuin luterilaisiakaan – eikä alentaa yhdenkään ”kansanosan” ihmisarvoa.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

AlueSanomien päätoimittajan kolumnissa arvostellaan homoseksuaalien julkista esiintymistä. Jo otsikossa toivotetaan ”Pakoputkipojat kaappiin”. Kolumnin lopussa lainataan sotilaspappia, jonka mukaan puolustussodassa saa tappaa. Kolumni loppuu seuraavasti: ”Hmmm. Menisiköhän se oikeusistuimissa läpi jos aloittaisi oman yhden miehen puolustussodan heteroiden ylivallan säilyttämiseksi? Mielenkiintoinen kysymys.”

Julkisen sanan neuvosto korostaa, että sananvapaus on arvo sinänsä, mutta siihen liittyy myös vastuu. Kolumni on henkilökohtainen mielipidekirjoitus, ja siinä voi olla kärjekkäitäkin kannanottoja. Se ei kuitenkaan oikeuta kenenkään ihmisarvon loukkaamiseen. Journalistin ohjeissa mainitun ihmisarvon kunnioittaminen edellyttää myös elämän kunnioittamista. Julkisen sanan neuvoston mielestä kolumni loukkaa sukupuolisen vähemmistön ihmisarvoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että AlueSanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.