3688/SL/06

Vapauttava

Turun Sanomat julkaisi uutisen Turun lukioverkkoselvityksestä. Tekstin mukaan vuonna 2009 lakkautettaneen yksi lukio, jonka nimi mainittiin todennäköisenä vaihtoehtona. Tieto perustui lehden omiin lähteisiin. Lukion rehtori vaati lehteä korjaamaan tekemänsä virheen. Lehti julkaisi kantelijan mielipidekirjoituksen, jossa tämä sai esittää omat näkemyksensä ja korjata mahdolliset virheet. Neuvosto korosti, että valmisteluvaiheen uutisointi on tärkeää demokraattiselle päätöksenteolle. Vapauttava.

Turun Sanomat julkaisi 29.9.2006 uutisen Turun lukioiden kouluverkkoselvityksestä. Tekstin mukaan vuonna 2009 lakkautettaneen yksi lukio, jonka nimi mainittiin todennäköisenä vaihtoehtona. Tieto perustui lehden omiin lähteisiin. Lukion rehtori vaati lehteä korjaamaan tekemänsä virheen. Lehti julkaisi kantelijan mielipidekirjoituksen 1.10.2006.

Kantelu 10.10.2006

Kantelija on Kastun lukion rehtori. Kantelun mukaan Turun Sanomat on nimennyt Kastun lukion lopetettavaksi lukioksi, vaikka lukioverkkoa pohtivalla työryhmällä ei kahden kokouksen jälkeen ole vielä minkäänlaista mielipidettä lopetettavasta lukiosta. Kirjoitus haittaa lukion toimintaa, koska uusia opiskelijoita on vaikea saada lakkautettavaksi mainittuun lukioon. Näin kävi jo viime syksynä, kun Turun Sanomat edellisen kerran spekuloi Kastun lukion lopetuksella: hakijamäärä puolittui, ja lukio joutui ottamaan heikohkoilla keskiarvoilla opiskelijoita. Turun Sanomat on kantelijan mielestä syyllistynyt perättömään uutisointiin.

Turun Sanomien vastaus 14.11.2006

Kantelijan mielestä lehti on syyllistynyt perättömään uutisointiin kirjoittaessaan, että Kastun lukio saattaa päätyä lakkautuslistalle, ja että Turku lakkauttanee lähivuosina toisenkin lukion. Kantelijan mukaan lehti ei ole pyynnöstä huolimatta korjannut uutista. Päätoimittaja Raimo Vahteran mukaan hyvään journalistiseen tapaan ei kuulu korjata uutista, jossa ei virhettä ole.

Vahtera sanoo, että uutisen lähteenä oli asiantuntija, johon toimittajalla oli ja on täysi syy luottaa. Kuten uutisessa todettiin, lopputulos on auki, koska selvitystyö on kesken. Turun Sanomat julkaisi kantelijan vastineen, vaikka se toimittajaa leimaavana ja loukkaavana olisi voitu jättää julkaisemattakin. Vastine julkaistiin, koska päätoimittaja ja toimitus ymmärtävät lakkautuslistalla olevan lukion rehtorin tuskan.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka (JO 13). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Turun Sanomat kertoi uutisessaan lukioverkkoselvitystä tekevän työryhmän puheenjohtajan arvelevan, että työryhmä ”erittäin todennäköisesti” päätyy esittämään lopetettavaksi toisenkin lukion jo lakkautettavaksi päätetyn Pernon lukion lisäksi. Omien lähteidensä perusteella lehti arveli, että ”mitä ilmeisimmin kyseessä lienee Kastun lukio”. Kastun rehtori sai kaksi päivää myöhemmin julkaistussa mielipidekirjoituksessaan esittää oman käsityksensä asiasta ja asettaa kyseenalaiseksi arvelun, jonka mukaan hänen johtamansa lukio lopetetaan.

Turun Sanomien uutisessa kerrottiin lukioverkkoselvityksestä. Asian keskeneräisyys ja päätösprosessin vaihe tuotiin tekstissä selkeästi ilmi. Kuva kokonaisuudesta täydentyi, kun lehti julkaisi lakkautettavaksi arvellun lukion rehtorin kirjoituksen. Julkisen sanan neuvoston mielestä olennainen osa hyvää journalistista tapaa on kertoa myös demokraattisen päätöksenteon valmisteluvaiheista. Näin kansalaiskeskustelu ennen lopullisen päätöksen tekoa on mahdollista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.