3684B/SL/06

Vapauttava

Yleisradion A-Pisteen ohjelmasta oli samoina päivinä esittelyteksti Ilta-Sanomien tv-ohjelmatiedoissa: ”hallitusammattilainen ei huolisi vammaisia yhtiöiden hallituksiin”. Neuvoston mielestä on hyvän journalistisen tavan mukaista luottaa lehdelle toimitettuihin ohjelmatietoihin. Vapauttava.

Yleisradion A-pisteen ohjelmasta 25. ja 26.9.2006 oli samoina päivinä esittelyteksti Ilta-Sanomien tv-ohjelmatiedoissa: ”hallitusammattilainen ei huolisi vammaisia yhtiöiden hallituksiin”.

Kantelu 26.9.2006

Kantelijan mukaan Yleisradio mainosti A-piste-ohjelmaa nettisivuillaan seuraavalla lauseella: ”Hallitusammattilainen ei huolisi vammaisia yhtiöiden hallituksiin”. Saman lauseen julkaisi tv:n ohjelmatiedoissa Ilta-Sanomat. Lauseelle ei löydy minkäänlaista todellisuuspohjaa varsinaisessa ohjelmassa, vaan se antaa täysin väärän kuvan ohjelman sisällöstä.

Ilta-Sanomien vastaus 10.10.2006

Päätoimittaja Hannu Savola kertoo Ilta-Sanomien hankkivan ohjelmatiedot tv-yhtiöiden www-tietojärjestelmästä siinä muodossa kuin yhtiöt ovat ne sinne toimittaneet. Esittelytekstejä ei muuteta, mutta niitä voidaan lyhentää. Ilta-Sanomat julkaisi A-pisteestä ohjelman tekijöiden toimittamat tiedot. Niiden todenperäisyyden varmistaminen edellyttäisi ennakkokatselua, jota ajankohtaisohjelmista ei ole edes tarjolla. Ei voitane edellyttääkään, että ohjelmatietoja julkaisevan tiedotusvälineen pitäisi ennakkoon katsoa kaikki ne tv-ohjelmat, joiden sisällöstä tv-yhtiöt ovat ohjelmatiedoissaan esittäneet jonkin luonnehdinnan, joka potentiaalisesti saattaa olla väärä?

Ilta-Sanomat pitää kantelua aiheettomana ja osoitetta vääränä.

Ratkaisu

Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10).

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että lehtien julkaisemat radio- ja tv-ohjelmatiedot ovat tavallista toimituksellista aineistoa, johon myös Journalistin ohjeita voidaan soveltaa. Voitaneen kohtuudella olettaa, että lukija ymmärtää ohjelmatietojen tulevan ohjelmia esittäviltä kanavilta. Yksittäisen ohjelman tietojen kriittinen tarkastaminen vaatisi lehdeltä ohjelman katsomista ennakkoon, mikä ei aina ole teknisestikään mahdollista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.