3678/YLE/06

Langettava

Yleisradion Tv-uutisissa kerrottiin Porvoon tuomiokirkon tuhotyön oikeudenkäynnin ensimmäisestä istunnosta, jossa luettiin syytteet. Ruudussa näytettiin tunnistettavasti kirkon polton tunnustanut henkilö ja hänen mukanaan palopaikalla olleet kaksi henkilöä, joita syytettiin törkeän tuhotyön ilmoittamatta jättämisestä. He kiistivät syytteet. Pääsyytetyn saattoi näyttää, mutta ei kahta muuta. Langettava äänin 6–2.

Yleisradion Tv-uutisissa kerrottiin 29.8.2006 Porvoon tuomiokirkon tuhotyön oikeudenkäynnin ensimmäisestä istunnosta, jossa luettiin syytteet. Tv-uutisissa näytettiin kirkon polton tunnustanut henkilö ja hänen mukanaan palopaikalla olleet kaksi henkilöä, joita syytettiin törkeän tuhotyön ilmoittamatta jättämisestä. He kiistivät syytteet.

Kantelu 7.9.2006

Kantelijan mukaan Ylen tv-uutiset välitti Porvoon tuomiokirkon tuhopolttoa käsitteleviltä käräjiltä kuvaa, jossa kolme syytettyä olivat tunnistettavissa. Vasta syytteessä olevien yksityisyyttä on aina suojeltava. Kantelija viittaa Journalistin ohjeiden kohtiin, joissa käsitellään yksityiselämän suojaa julkistakin aineistoa julkaistaessa sekä rikoksesta tuomitun tai vasta syytteessä olevan nimen julkaisua. Kantelijan mielestä varsinkaan Yleisradion tehtävä ei ole tyydyttää ihmisten tirkistelyntarvetta hyvää journalistista tapaa rikkomalla.

Yleisradion vastaus 16.11.2006

YLE24:n ohjelmajohtaja Ari Järvinen sanoo, että uutisjutun aihe oli poikkeuksellisen merkittävä. Palo tuhosi kulttuurirakennuksen, aiheutti mittavat vahingot ja vaaransi ympäristön talot ja asukkaat. Juttu kuvasi tuomioistuinkäsittelyn alkuvaihetta, jolloin voitiin ensimmäistä kertaa kertoa tutkinta-aineiston perusteella ydinkohdat paloon johtaneista tapahtumista ja osallisten perusnäkemykset motiiveista. Yksi syytetyistä oli myöntänyt sytyttäneensä kirkon ja muut olleensa tällöin paikalla. Oikeuskäsittelyn seuraamiselle oli erittäin painavat perusteet.

Jutun kuvankäyttö oli Järvisen mukaan tv-uutisissa tavanomaista. Se sisälsi kuvaa julkisen oikeudenkäynnin alkuvaiheesta oikeussalista lukuisine siellä käsittelyn aikana näkyvine henkilöineen, kuvaa itse palosta, jäljistä kirkossa, kuvaa ympäristöstä sekä syyttäjän ja lähistön asukkaan lyhyen haastattelukatkelman. Sytyttäjän oma kertomus itse ydintapahtumasta oli ilman kuvaa. Ennalta tiedossamme oli, että kaikki syytetyt ovat täysi-ikäisiä. Tiedossamme ei ollut muutakaan syytä, joka olisi kehottanut Journalistin ohjeiden 32. kohdan tarkoittamaan varovaisuuteen tai muuhun poikkeavaan ”kuvalliseen suojeluun”.

Ketään oikeussalikuvassa näkyvää ei erikseen nimikoitu. Kenenkään syytetyn nimeä ei myöskään muulla tavoin mainittu tv-uutisjutussa tai internet-sivuilla. Syyllisyydestä tai syyttömyydestä ei esitetty minkäänlaisia arvioita. Journalistin ohjeissa ei ole sellaista kantelussa mainittua normia, jonka mukaan ”vasta syytteessä olevan yksityisyyttä on aina suojeltava”. Julkinen oikeudenkäynti ei ole yksityistilaisuus eikä oikeussalinäkymä sellaisenaan yksityisyyden suojan piiriin kuuluva paikka.

Ratkaisu

Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30). Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32).

Tv-uutiset kertoi Porvoon tuomiokirkon polton oikeuskäsittelyn ensimmäisestä istunnosta, jossa luettiin syytteet. Tv-kuvista näkyivät kaikkien kolmen syytetyn kasvot tunnistettavasti. Samaan aikaan toimittajan ääni yksilöi tv-ruudussa näkyvän henkilön saaman syytteen.

Toimittajan velvollisuus on harkita tunnistamiseen johtavien seikkojen julkaisemista jokaisessa yksittäistapauksessa. Vastakkain on asetettava se vahinko, jonka julkaiseminen henkilölle, hänen perheelleen ja lähiympäristölleen tuottaa, ja se yleinen merkitys, joka julkistamisesta on. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että kirkon sytyttäneen ja teon tunnustaneen henkilön kuvan saattoi näyttää jo syytteitä luettaessa. Kahta muuta henkilöä syytettiin törkeän tuhotyön ilmoittamatta jättämisestä, josta maksimirangaistus on puoli vuotta vankeutta. Heidän kuviensa esittäminen tv-uutisissa oli neuvoston mielestä kohtuutonta ja laajensi huomattavasti sitä ihmisten piiriä, joka yhdisti heidät tulipaloon.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ylen tv-uutiset on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa TV1:lle huomautuksen.

Harri Aallon eriävä mielipide:

Oikeudenkäynnit ovat Suomessa pääsääntöisesti julkisia. Yhä julkisemmiksi ne vain tulevat, kun tuomioistuimet entistä useammin avaavat ovensa myös kameroille. Rikos ei ole koskaan yksityisasia, saati sitten rikos, joka kohdistuu kansallisaarteistoon kuuluvaan Porvoon tuomiokirkkoon. Kun kysymys on laajaa julkista huomiota herättäneestä rikoksesta, kaikki syytteen saaneet saavat varautua kielteiseen julkisuuteen. Ylen tv-uutiset käsitteli yhteiskunnallisesti erittäin merkittävää aihetta normaalein journalistisin keinoin. Oikeudenkäyntiselostusta tuki tavanomainen uutiskuvaus: kamera kiersi käräjäsalissa, eikä kuvaus ollut millään lailla osoittelevaa tai kohtuutonta kahta lievemmässä syytteessä ollutta kohtaan.