3663/SL/06

Vapauttava

Kolumnisti kirjoitti ”ylikorostuneesti vellovasta lesbo- ja homokohkaamisesta”. Hän muun muassa mainitsi seksuaalisen poikkeavuuden luonnonoikkuna ja että lasta pidetään keskustelussa samantapaisena aikuisten lemmikkinä kuin kissaa tai koiraa. Viittaus eläimiin kohdistui neuvoston mielestä käytyyn keskusteluun. Voimakkaan moralisoiviakin käsityksiä pitää sietää tämäntyyppisissä kirjoituksissa.

Uutispäivä Demarin kolumnisti kirjoitti 29.6.2006 ”ylikorostuneesti vellovasta lesbo- ja homokohkaamisesta” otsikolla ”Juntteja pukevaa mauttomuutta”. Kolumnisti muun muassa kirjoitti seksuaalisesta poikkeavuudesta luonnonoikkuna ja lapsen pitämisestä keskustelussa samantapaisena aikuisten lemmikkinä kuin kissaa tai koiraa.

Kantelut 29.6.2006

Kantelijoiden mielestä kolumni loukkaa heidän lastensa ihmisarvoa ja koko perheen tunteita ja kunniaa. Erityisen loukkaavana kantelijat pitävät lasten vertaamista kissoihin ja koiriin. Kantelijat muistuttavat, että Suomessa elää jo huomattava määrä lapsia, joiden vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Siksi he toivovat julkista ratkaisua siitä miten lapsista ja heidän perheistään voidaan julkisuudessa kirjoittaa – rajoja suojaamaan lasten hyvinvointia. Myös luonnonoikusta puhuminen on loukkaavaa.

Uutispäivä Demarin vastaus 1.9.2006

Päätoimittaja Juha Peltonen korostaa, että mielipidelehden rooli ja avoimen keskustelufoorumin tarjoaminen ovat Uutispäivä Demarille tärkeä itseisarvo. Sen vuoksi omaa toimitusta ja lukijoita rohkaistaan kirjoittamaan kärkevästi, ja pöljiäkin mielipiteitä saa esittää. Kolumnissa halutaan nostaa keskusteluun hedelmöityshoitojen tuloksena syntyneiden lasten asema ja oikeudet. Kolumnisti sanoo yököttäväksi sitä, että keskustelussa on ollut sävyjä, joiden mukaan lapsiin suhtaudutaan samantapaisena aikuisten lemmikkinä kuin kissoihin ja koiriin.

Kolumni ei vähättele seksuaalista identiteettiä tai ihmisarvoa, vaan nostaa keskusteluun eettisesti ja moraalisesti vaikeita asioita kuten seksuaalisten vähemmistöjen oikeudet ja vastuu. Toimittaja Arolan kieltämättä kapea-alainen ja kenties huonoja sanavalintoja sisältänyt kolumni viritti lehden palstoilla laajan keskustelun, jonka tuloksena seksuaalinen tasa-arvo ja avarakatseinen ymmärrys seksuaalisia vähemmistöjä kohtaan todennäköisesti lisääntyivät ja ennakkoluulot vähenivät.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Uutispäivä Demarin kolumnisti käsittelee sukupuolisia vähemmistöjä, heidän oikeuttaan hedelmöityshoitoihin ja näiden aiheiden ympärillä käytävää julkista keskustelua, jossa kolumnistin mielestä sivuseikaksi on jäänyt lapsen etu. Kirjoittajan mielestä keskustelussa on lasta pidetty samanlaisena aikuisten lemmikkinä kuin kissaa tai koiraa. Hän kuvaa tilannetta yököttäväksi. Kolumni puolustaa voimakkaasti lapsen oikeutta biologiseen isään tai ainakin tietoon isästä.

Kärkevästä sävystään huolimatta kirjoittaja esittää mielipiteensä suhteellisen asiallisesti eikä halventavasti, ja vertaus kissoihin ja koiriin kohdistuu käytyyn keskusteluun eikä perheisiin ja lapsiin. Kolumnin voimakkaan moralisoiviakin käsityksiä pitää voida sietää tämäntyylisissä kirjoituksissa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Uutispäivä Demari ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.