3662/KL/06

Vapauttava

Kahdessa uutisessa kerrottiin epäilyistä, joiden mukaan etniseen vähemmistöön kuuluneet henkilöt olisivat ryöstäneet miehen ja kioskin. Molemmissa uutisissa yleisöä pyydettiin antamaan tapahtumista vihjeitä poliisille. Neuvosto korosti, että etnisen alkuperän kertominen edellyttää aina tarkkaa harkintaa, mutta näissä tapauksissa taustaa ei tuotu esiin halventavalla tavalla tai asiaankuulumattomasti. Vapauttava.

Alueviestin 20.4.2006 julkaisemassa uutisessa ”Romaniseurue pahoinpiteli ja ryösti miehen” kerrottiin kahden naisen ja yhden miehen pahoinpidelleen ja ryöstäneen harjavaltalaismiehen ravintolaillan päätteeksi. Saman lehden toisessa uutisessa 10.6.2006 ”Romaniseurue ryösti R-kioskin Huittisissa” kerrottiin kahden nuoren romanimiehen ja yhden naisen uhkailleen puukolla kioskimyyjää rahaa saadakseen. Molemmissa uutisissa yleisöä pyydettiin antamaan tapahtumista vihjeitä poliisille.

KANTELU

Kantelijan mielestä rikosten tekijöiden etninen alkuperä on molemmissa uutisissa tuotu esiin asiaan kuulumattomasti ja halventavasti. Kantelija ei puolusta rikoksen tekijöitä vaan toivoo heidän saavan asianmukaisen rangaistuksen. Sen sijaan etnisen alkuperän mainitseminen on hänen mukaansa hyvän journalistisen tavan vastaista.

LEHDEN VASTAUS

Alueviestin päätoimittaja Erkki Petmanin mukaan kummassakin uutisessa rikoksista epäillyt henkilöt ovat romaneja. Uutiset perustuivat Kokemäen kihlakunnan poliisilaitoksen tiedotteisiin. Alueviesti julkaisi uutiset, koska poliisi halusi yleisön apua tapausten kulun selvittämiseen. Syyllisiksi epäiltyjen heimotausta oli poliisin mielestä olennainen tuntomerkki eikä lehti tämän vuoksi pitänyt aiheellisena karsia sitä pois. Päätoimittajan mukaan uutisen tarkoituksena ei ollut korostaa millään tavoin sitä, että tapaukseen liittyvät tekijät olivat romaneja. Siksi hän pitää kantelua aiheettomana.

RATKAISU

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. (JO 26)

Etnisen alkuperän mainitseminen rikosuutisissa ja muissa kielteisissä yhteyksissä voi vahvistaa jo olemassa olevia ennakkoluuloja ja luoda vähemmistöistä stereotyyppisiä kielteisiä kuvia. Siksi rikokseen syylliseksi epäillyn henkilön etnisen alkuperän kertominen edellyttää harkintaa ja sitä, että tieto on uutisen olennaisen sisällön kannalta tarpeellinen. Sellaista tietoa voidaan tarvita esimerkiksi silloin kun rikoksesta kaivataan silminnäkijähavaintoja.

Tässä tapauksessa syyllisiksi epäiltyjen heimotaustaa ei tuotu uutisessa esiin asiaan kuulumattomasti eikä halventavalla tavalla.

Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Alueviesti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.