3657/SL/06

Langettava

Lehti teki oikeudenkäyntiuutisessa nimivirheen sekä tekstissä että kuvatekstissä. Asianosaisen pyynnöstä virheen tehnyt toimittaja korjasi uutistekstissä olleen virheen omalla kolumnipalstallaan. Sävy oli kuitenkin loukkaava. Seuraavana päivänä lehti julkaisi niin sanotun asiallisen oikaisun, joka ei kuitenkaan riittänyt korjaamaan kantelijalle aiheutettua vahinkoa. Langettava.

Ilkan oikeudenkäyntiuutisessa tehtiin nimivirhe sekä tekstissä että kuvatekstissä. Asianosaisen pyynnöstä virheen tehnyt toimittaja korjasi uutistekstissä olleen virheen omalla kolumnipalstallaan loukkaavaan sävyyn. Seuraavana päivänä lehti julkaisi niin sanotun asiallisen oikaisun.

Kantelu 2.6.2006

Vaasan käräjäoikeudessa käsiteltiin 16.–19.5.2006 kaupungin johtoon kohdistuneita syytteitä, joita uutisoitiin päivittäin. Ilkan oikeudenkäyntiuutisessa sekoitettiin 20.5.2006 kantelijan ja toisen asianajajan henkilöllisyydet. Sekä kuvatekstissä että varsinaisessa raportoinnissa kaikki kantelijan esittämät asiat kuuluivatkin kollegalle. Kantelija lähetti heti sähköpostiviestin jutun kirjoittajalle.

Maanantaina kantelija huomasi oikaisun päätyneen toimittajan kevyensisältöiseen kolumniin, jossa vihjailevaan sävyyn kirjoitettiin julkkisoikeudenkäynnin tärkeydestä asianajajille. Kantelija katsoo, että toimittajan mielipiteitä ja asenteita esitellyt kolumni ei missään nimessä täytä asialliselle oikaisulle asetettuja vaatimuksia. Tämän jälkeen hän lähetti kirjeen päätoimittajalle, joka ei vastannut siihen.

Ilkan vastaus 21.6.2006

Päätoimittaja Kari Hokkanen myöntää, että käräjäjutun tekijälle sattui erehdys ja tämä sekoitti puolustusasianajajien nimet. Kantelijan pyynnöstä toimittaja oikaisi virheen kolumnissaan sävyllä, jonka tämä koki vihjailevana ja vähättelevänä. Kantelija protestoi toimittajan menettelyä päätoimittajalle lähettämässään moitekirjeessä. Siihen ei sisältynyt vaatimuksia. Toimitus katsoi kuitenkin aiheelliseksi julkaista lehdessä ”asiallisen” oikaisun, jossa virhettä pahoiteltiin. Hokkanen katsoo lehden oikaisseen erehdyksensä siten kuin pitää.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Ilkan toimittaja teki asiavirheen käräjäuutisessa. Hän sekoitti kahden asianajan repliikit keskenään ja nimet kuvateksteissä. Toimittaja oikaisi virheen kolumnissaan muun tekstin lomassa seuraavasti: ”Julkkisoikeudenkäynnit ovat tärkeitä myös asianajajille. Siellä luodaan uraa. Seinäjokelainen Sirpa Niemistö on tuohtunut. Hän vaatii oikaisua juttuuni ja tässä se tulee: Sirpa Niemistö ei toiminut lahjusoikeudenkäynnissä Markku Lumion avustajana, vaan hän oli apulaiskaupunginjohtaja Heikki Longan avustaja. Sorry. Sanat menivät sekaisin eli niin kuin lehtikielellä sanotaan ’senat menivät sakaisin’.”

Tiedotusvälineiden tärkein tehtävä on oikeiden tietojen välittäminen. Virheiltä ja epätäsmällisyyksiltä ei voida kuitenkaan kokonaan välttyä. Julkisen sanan neuvosto painottaa, että olennaiset virheet on heti korjattava asianmukaisella ja korrektilla tavalla. Näin voidaan varmistaa tiedotusvälineiden uskottavuus ja luotettavuus niin yleisön kuin haastateltavienkin silmissä. Ilkan kolumnissa tehty virheen korjaus ei täytä näitä vaatimuksia, vaan on omiaan loukkaamaan virheestä kärsinyttä henkilöä. Jälkeenpäin julkaistu asianmukainen korjaus ei riitä korjaamaan aiheutettua vahinkoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilkka on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.