3625/SL/06

Vapauttava

Lehti julkaisi uutisen, missä poliisin kerrottiin tutkivan kolmea surmaa homopiireissä. Neuvoston mielestä uutisessa homoseksuaalisuus yhdisti epäillyn uhreihin, joita poliisi epäili löytyvän mahdollisesti vielä lisääkin. Seksuaalista suuntautumista ei tuotu esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Vapauttava.

Hufvudstadsbladet julkaisi 25.3.2006 uutisen ”Poliisi selvittää kolmea kuolemantapausta homopiireissä”. Poliisi oli pidättänyt syylliseksi epäillyn ja halusi vielä julkisuudenkin avulla selvittää löytyisikö vastaavanlaisia tapauksia lisää.

Kantelu 10.4.2006

Kantelijan mukaan Hufvudstadsbladetin uutisessa painotetaan asiattomasti epäillyn ja hänen kolmen uhrinsa homoseksuaalisuutta. Tämä käy ilmi otsikossa käytettävästä termistä homopiirit, joita ei todellisuudessa ole. Myös tekstissä mainitaan asiaankuulumattomasti seksuaalinen suuntautuminen, jolla ei ole mitään tekemistä uutisen kanssa. Sisäsivun uutisessa kerrotaan poliisin sanoneen, että murhaajan ja uhrien sukupuolinen taipumus ei ole aiheuttanut surmia. Siitä huolimatta lehti useasti yhdistää asiat toisiinsa sekä tekstissä että kuvassa helsinkiläisestä homobaarista.

Hufvudstadsbladetin vastaus 4.5.2006

Päätoimittaja Max Arhippainen sanoo, että tavallisesti lehti suhtautuu varovaisesti henkilön seksuaaliseen suuntautumiseen ja välttää sen mainitsemista, jos asialla ei ole merkitystä uutisen sisällölle. Tässä tapauksessa sukupuolinen taipumus yhdisti epäillyn ja uhrit. Poliisi haravoi edelleen satoja tapauksia, joissa oli samoja piirteitä. Poliisi myös nimesi helsinkiläisen ravintolan paikaksi, missä suhteita solmittiin. Poliisi kaipasi lisätietoa tapausten ratkaisemiseksi. Näissä oloissa seksuaalinen taipumus oli merkittävä seikka eikä suinkaan asiaankuulumaton.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Hufvudstadsbladetin uutinen kertoo poliisin epäilevän, että kolmekymmenvuotias mies on surmannut kolme ihmistä. Tutkimuksissaan poliisi on käynyt läpi satoja kuolemia, joissa on samoja piirteitä kuin näissä tapauksissa. Poliisi pelkää, että tapauksia voi paljastua vielä lisää.

Journalistin ohjeiden mukaan seksuaalista suuntautumista ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Hufvudstadsbladetin kertomassa tapauksessa homoseksuaalisuus yhdisti epäillyn uhreihin, joita saattoi löytyä vielä lisääkin. Tämän vuoksi suuntautumisen mainitseminen ja jopa korostaminen oli olennaista uutisessa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hufvudstadsbladet ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.