3616DE/KL/06

Langettava

Kaksi lehteä kertoi käräjäoikeuden tuomiosta, jossa isä tuomittiin kahden lapsensa surmaamisesta. Juttujen yksityiskohdista ja kuvista suurin osa ei rikkonut yksityiselämän suojaa. Lasten etunimien julkaisemisella ei kuitenkaan ollut sellaista yhteiskunnallista merkitystä, joka olisi kumonnut yksityiselämän suojan. Langettava.

Lehtien oikeudenkäyntiuutisissa kerrottiin lähes samansisältöisesti Vakka-Suomen käräjäoikeuden istunnosta, jossa isä tuomittiin kahden lapsensa tapoista yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen. Uutisissa kerrottiin muun muassa toisen lapsen vammasta ja äidin sairaudesta. Uutisissa mainittiin myös lasten etunimet.

Kantelu 27.3.2006

Kantelija sanoo järkyttyneensä jutuista lasten äitinä. Hänen mielestään ei olisi ollut tarpeen tuoda esiin lasten etunimiä tai hautapaikkaa kuvan kera. Kantelijan vakavan sairauden ja toisen lapsen syntymävamman julistaminen lehdissä oli asiatonta.

AlueSanomien ja Uuden Rauman vastaukset 4.-15.5.2006

Päätoimittajat Rainer Tähtinen ja Janne Rantanen korostavat lehtien oikeutta ja velvollisuutta kertoa suurta huomiota herättäneen rikoksen oikeuskäsittelystä ja tekijän tuomiosta. Uutisissa julkaistiin vain olennaisia yksityiskohtia, jotka vaikuttivat tuomion pituuteen. Tällaisia olivat äidin vakava sairaus ja lapsen syntymävamma, joista lapsen isä sanoi ahdistuneensa.

AlueSanomat ja Uusi Rauma paljastavat uutisessaan surmattujen lasten etunimet ja iät. Rantasen mielestä nimien julkaisu on sivuseikka. Tähtinen luonnehtii nimien julkaisua myös sivuseikaksi, koska nimet julkaistiin myös seurakuntauutisissa, ja ne on helppo sillä perusteella ja pienellä paikkakunnalla yhdistää tapahtuneeseen. Tähtinen ei kommentoi AlueSanomien julkaisemaa hautakuvaa.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30). Arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyys on suojattava, ellei sillä ole poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä (JO 34).

Kantelun kohteena olevissa lehdissä on kerrottu kahden pienen lapsen surmista, joihin lasten isä on syyllistynyt, sekä käräjäoikeuden tuomiosta ja sen perusteista. Jutuissa on mainittu äidin sairaus ja lapsen syntymävamma. AlueSanomissa on kuva lasten hautapaikasta. AlueSanomat ja Uusi Rauma paljastavat myös lasten etunimet ja iät.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että lehdet ovat raportoineet oikeuden istunnosta pääosin asianmukaisesti. Etunimien paljastamisella ei kuitenkaan neuvoston mielestä ollut sellaista yhteiskunnallista merkitystä, joka olisi kumonnut yksityiselämän suojan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että AlueSanomat ja Uusi Rauma ovat rikkoneet hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdille huomautuksen.