3614/SL/06

Vapauttava

Lehti kertoi huomattavan talousrikoksen tunnustaneen toimitusjohtajan nimen jo esitutkintavaiheessa. Neuvoston mielestä tämä ei ollut kohtuutonta, kun vastakkain asetetaan henkilökohtainen vahinko ja se yleinen merkitys, mikä teolla on. Vapauttava.

Ilta-Sanomat julkaisi uutisen, jossa kerrottiin Finnairin tytäryhtiön toimitusjohtajan ohjanneen noin 360 000 euroa yhtiön varoja omalle ja omakotiyhdistyksen tileille. Taloudelliset epäselvyydet ovat poliisin tutkittavana. Lehti kertoi uutisessaan toimitusjohtajan nimen. Hän on allekirjoittanut tunnustuksen.

Kantelu 19.3.2006

Kantelijan huomauttaa, että Journalistin ohjeiden 27. kohdan mukaan yksityiselämän kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Nimen julkistaminen on aiheuttanut huomattavaa haittaa. Yhtiö, jonka toimitusjohtajana kantelija toimi, on vähämerkityksinen Finnair Oyj:n matkatoimistoyhtiöiden kirjanpidosta huolehtiva yksikkö. Hänen asemansa apuyhtiön johdossa oli epäitsenäinen, korkeintaan konttorinjohtajan asemaan verrattavissa.

Nimen julkaisu ei ollut perusteltua, koska asiassa ei ole annettu tuomioistuimen ratkaisua eikä sillä ole yhteiskunnallista merkitystä. Myöskään kantelija ei ole merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa.

Ilta-Sanomien vastaus 9.5.2006

Päätoimittaja Antti-Pekka Pietilä sanoo Ilta-Sanomien julkaisseen nimen, koska merkittävään suomalaiseen konserniin kuuluvan yhtiön toimitusjohtajan luottamusasemassa olevaa henkilöä epäillään mittavasta, yli 300 000 euron suuruisen summan kavaltamisesta. Kyseessä ei ole vähäinen rikkomus, vaan pitkäaikainen varojen väärinkäyttö. Koskela on kirjallisesti tunnustanut tekonsa ja myöntänyt syyllistyneensä siihen.

Pietilän mukaan rikosilmoitus liittyy Koskelan menettelyyn hänen toimiessaan julkisessa tehtävässä elinkeinoelämässä. Kyseessä ei ole hänen yksityiselämänsä piiriin kuuluva tai muutoin arkaluonteinen seikka; rikosepäilyt ja tunnustetut rikokset eivät ole tällaisia.

Ratkaisu

Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32).

Ilta-Sanomat kertoo uutisessaan merkittävästä kavalluksesta, jonka kohteena on suomalaiseen pörssikonserniin kuuluva yhtiö. Teon tekijä on yhtiön toimitusjohtaja, jolle on uskottu merkittävää taloudellista valtaa. Hänestä kerrotaan nimellä. Lehti kertoo uutisessaan tekijän allekirjoittaneen tunnustuksen jo esitutkintavaiheessa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että huomattava talousrikos ei ole yksityiselämään kuuluva arkaluonteinen seikka. Tässä tapauksessa henkilölle on uskottu merkittävää taloudellista valtaa, jota hän on käyttänyt väärin ja jonka hän on myös itse tunnustanut. Rikoksesta epäillyn ja teon tunnustaneen henkilöllisyyden paljastamisessa on punnittava sitä vahinkoa, jonka nimen julkaiseminen nimetylle ja hänen lähipiirilleen aiheuttaa ja toisaalta sen yleistä merkitystä. Neuvoston mielestä nimen kertominen ei tässä tapauksessa ollut kohtuutonta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.