3594/SL/06

Vapauttava

Kantelijan mielestä sanomalehden mielipidepastalla halvennettiin sukupuolista vähemmistöä. Neuvoston mielestä kyse oli kärjekkäästä mielipidekirjoituksesta, joka kuitenkin oli suhteellisen asiallinen ja vain yksi osa lehdessä käydystä monipuolisesta keskustelusta. Vapauttava äänin 6-3.

Lapin Kansan mielipidepalstalla käytiin vuoropuhelua seksuaalisista vähemmistöistä. Yhdessä kirjoituksessa sukupuolisesta vähemmistöstä käytettiin ilmaisuja, jotka rinnastivat vähemmistön jäsenet rikollisiin.

Kantelu 30.1.2006

Kantelijan mukaan kirjoittaja halventaa homot ja lesbot sekä rinnastaa heidät ”ryöstäjiin ja murhaajiin” ja ”lasten hyväksikäyttäjiin”. Kirjoittaja puhuu myös ”seksuaalisesta kieroutuneisuudesta” ja halun puutteesta hoitoon lähdössä. Kirjoituksen julkaiseminen ja sen nostaminen erityisasemaan yleisönosastokirjoitusten joukossa rikkoo hyvää journalistista tapaa.

Lapin Kansan vastaus 20.3.2006

Päätoimittaja Heikki Tuomi-Nikula vastaa, että Aapi Lonnakon kirjoitus oli vastaus aiemmin julkaistuun nimimerkkikirjoitukseen. Molemmat julkaistiin yhtä näkyvästi. Lonnakko perusteli kantaansa Raamattuun vedoten. Hän sai kirjoitukseensa vastauksen, joka julkaistiin. Lonnakon jatkokeskustelua ei julkaistu, koska asian käsittely olisi juuttunut juupas-eipäs -tasolle.

Kantelija näkee Lonnakon tekstissä mörköjä, joita ei sieltä löydy. Lapin Kansan mielipidesivua on tietoisesti kehitetty rikkaaksi ja moniarvoiseksi. Moniarvoisuutta on sekin, että homot ja heterot voivat sanoa mielipiteensä seksuaalisesta suuntautumisestaan. Olisi erikoista, jos lehti valjastaisi palstansa vain yhden totuuden torveksi.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. (JO 26).

Lapin Kansan mielipidekirjoittaja asettaa Raamatun avulla homo- ja lesboliitot luonnonvastaisiksi, häpeällisiksi ja sopimattomiksi. Kirjoittaja kertoo myös toisesta lukemastaan kirjasta, jossa ryöstetään ja raiskataan värillisiä muslimilapsia. Ryöstäjät ja raiskaajat myös tappavat lasten vanhempia. Kirjoittaja rinnastaa sukupuoliset vähemmistöt näihin rikollisiin.

Lapin Kansassa julkaistu mielipidekirjoitus on osa sukupuolisista vähemmistöistä käytyä keskustelua. Tekstin kirjoittaja perustaa näkemyksensä Raamattuun ja käyttää vertailukohtana toistakin kirjaa. Kirjoitus puolustaa voimakkaasti perinteisiä sukupuolirooleja eikä tahallisesti halvenna sukupuolisia vähemmistöjä. Kärkevästä sävystään huolimatta kirjoittaja esittää mielipiteet suhteellisen asiallisesti. Kirjoituksen voimakkaan moralisoiviakin käsityksiä pitää voida sietää tämäntyylisissä kirjoituksissa. Lisäksi puheenvuoro oli osa aiheesta käytyä monipuolista keskustelua.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.