3578A/SL/06

Vapauttava

Sanomalehti vertaili uutisessaan kahta mielipidemittausta toisiinsa. Johtopäätökset saattoi perustellusti kyseenalaistaa. Lehti julkaisikin seuraavana päivänä asiantuntijamielipiteen, jossa uutisen johtopäätös todettiin raskaasti virheelliseksi. Menettely kokonaisuutena oli neuvoston mielestä asianmukainen.
Vapauttava.

Turun Sanomat julkaisi 5.1.2006 uutisen teettämästään mielipidemittauksesta, joka käsitteli presidentinvaalien ensimmäistä kierrosta edeltäneitä kannatuslukuja. Tuloksia vertailtiin myös muihin tutkimustuloksiin, mikä herätti kritiikkiä.

Kantelu 9.1.2006

Kantelijan mukaan uutisessa on jätetty kertomatta, mihin galluppiin on verrattu tai sitten on annettu tietoisesti väärä tulkinta.

Turun Sanomien vastaus 27.1.2006

Päätoimittaja Ari Valjakka kertoo, että Turun Sanomat julkaisi tulosten yhteydessä tarkat tiedot tutkimuksen tekotavasta ja taustoista. Tutkimuksen tuloksia verrattiin vuoden lopussa julkaistuun, Helsingin Sanomien teettämään tutkimukseen. Lehti julkaisi myöhemmin kaksi kirjoitusta, joissa sekä kritisoitiin että selitettiin mielipidetutkimusta.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Turun Sanomat julkaisi presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen mielipidemittauksesta uutisen, jossa tutkimuksen tuloksia vertailtiin Helsingin Sanomissa aiemmin julkaistuun tutkimukseen.

Helsingin Sanomien tutkimuksen aineisto kuitenkin kerättiin myöhemmin ja julkaistiin aikaisemmin kuin Turun Sanomien tutkimus. Sen vuoksi tutkimusten vertailusta Turun Sanomissa vedetyt johtopäätökset saattoi perustellusti kyseenalaistaa. Lehti julkaisikin seuraavana päivänä valtio-opin dosentin mielipiteen, jossa uutisen johtopäätös todettiin raskaasti virheelliseksi. Myöhemmin julkaistiin vielä tutkimuksen tehneen yrityksen selvitys. Lehden menettelyä kokonaisuudessaan voikin Julkisen sanan neuvoston mielestä pitää asianmukaisena.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.