3577/SL/06

Vapauttava

Lehti kertoi uutisessaan jäihin vajonneen auton kuljettajan viimeisistä hetkistä ja turhiksi jääneistä pelastautumisyrityksistä. Juttu oli yksityiskohtainen, mutta lehti ei neuvoston mielestä tuonut esiin seikkoja, jotka olisivat vaarantaneet uhrin hienovaraisen kohtelun tai muutoin aiheuttaneet läheisille lisäkärsimystä.
Vapauttava.

Iltalehti julkaisi 2.1.2006 uutisen, jossa muun muassa kerrottiin jäihin vajonneen auton kuljettajan viimeisistä hetkistä ja turhiksi jääneistä pelastautumisyrityksistä.

Kantelu 3.1.2006

Iltalehti teki uutisen kantelijan veljen kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta. Kantelijan mielestä tapa, jolla Iltalehti mässäili hänen veljensä kuolinkamppailusta kirjoittaessaan, aiheutti suurta tuskaa ja ahdistusta hänelle ja muille lähiomaisille. Omaisilla ei ollut etukäteen tietoa siitä, että korrekti STT:n uutinen muokataan hyvän journalistisen tavan vastaiseksi.

Iltalehden vastaus 27.1.2006

Vastaava päätoimittaja Kari Kivelä myöntää, että läheisen kuoleman uutisointi saattaa aiheuttaa omaisille surua ja ahdistusta. Siitä huolimatta tiedotusvälineillä ja journalisteilla on velvollisuus onnettomuus- ja rikosuutisointiin. Journalistin ohjeiden mukaan ihmisillä on oikeus tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu – yleisöllä on siis oikeus tietää, mitä onnettomuus oikeasti on. Se voi auttaa välttämään vastaavia tilanteita.

Iltalehden artikkelissa kerrottiin, mitä onnettomuuspaikalla todella tapahtui. Artikkeli ei millään muotoa ollut mässäilevä, vaan teksti oli puhtaan raportoivaa. Itse onnettomuutta kuvaavassa tekstissä on vain muutama adjektiivi ja adverbi. Tiedot perustuivat viranomaislähteisiin. Uhrin omaisiin ei oltu yhteydessä, eikä hyvä journalistinen tapa sitä edellytäkään.

Ratkaisu

Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta (JO 28).

Iltalehden uutinen kertoo auton vajoamisesta jään läpi ja kuljettajan pelastautumisyrityksistä. Lehti kertoo minuutteja kestäneestä kamppailusta ”hyisessä vedessä, jäämurskan keskellä, hitaasti uppoavan auton matkustamossa”. Lehti raportoi kuinka ”autossa ollut metsästäjä ponnisteli pois kuljettajan istuimelta ja yritti raivata tietään ulos” ja kuinka hän ”pyrki avaamaan ovia ja rikkomaan laseja, mutta jää ympärillä piti ne tiukasti kiinni”. Muu osa uutisesta keskittyy onnettomuuden syiden pohtimiseen.

Läheisen kuolema koskettaa aina. Onnettomuuden yksityiskohtien lukeminen lehdestä saattaa lisätä tuskaa. Tiedotusvälineiden tehtävä on kuitenkin kertoa myös onnettomuuksista ja niiden syistä. Kukin väline valitsee itse tavan, laajuuden ja sävyn. Julkisen sanan neuvoston mielestä Iltalehden teksti kuvasi melko yksityiskohtaisesti tapahtumien kulkua. Lehti ei kuitenkaan neuvoston mielestä tuonut esiin seikkoja, jotka olisivat vaarantaneet uhrin hienovaraisen kohtelun tai muutoin aiheuttaneet läheisille lisäkärsimystä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.