3569/SL/05

Langettava

Lehti lainasi omille nettisivuilleen lähes suoraan kantelijan nettisivuilta kaksi juttua, tunnusti tekonsa ja lupasi parantaa tapansa. Neuvoston mielestä lehti rikkoi journalistin ohjeiden kohtaa, missä kielletään toisen työn käyttäminen ilman lähteen mainintaa. Langettava.


Iltalehti julkaisi www-sivuillaan Stara.fi:n www-sivun kaksi juttua lähes sellaisenaan mainitsematta lähdettä. Lehti sanoi tapauksen johtuneen inhimillisestä virheestä.

Kantelu 22.12.2005 ja lisäselvitykset 13.2. ja 6.3.2006
Kantelijan mukaan Iltalehti julkaisi 19.12.2005 verkkosivuillaan sellaisenaan kaksi kokonaista Stara.fi -verkkojulkaisun uutista. Lehti ei noudattanut hyvää tapaa toisten työtä käytettäessä ja rikkoi myös tekijänoikeuksia. Kantelija löysi jutut vielä maaliskuussa Iltalehden verkkosivuilta.

Iltalehden vastaukset 3.2. ja 13.3.2006

Päätoimittaja Petri Hakala sanoo, että Iltalehden verkkoversioon päätyi inhimillisen erehdyksen takia kaksi uutista, jotka oli liian suoraan lainattu Stara.fi -sivustolta lähdettä mainitsematta. Jutut poistettiin heti, kun virhe havaittiin. Lehtiversiossa juttuja ei julkaistu. Tapaus on käyty huolella läpi virheen tehneen toimittajan kanssa. Iltalehti on myös täsmentänyt ohjeistustaan tekstin lainaamisesta ja lähteen mainitsemisesta. Teknisen virheen vuoksi artikkeleista jäi tekstikopiot palvelimelle, mutta niihin ei päässyt käsiksi Iltalehden verkkosivujen tai hakukoneen linkin kautta, vaan ainoastaan tietämällä täsmällisen tarkan verkko-osoitteen.

Virheiden tekeminen sinänsä ei ole hyvän journalistisen tavan vastaista. Ohjeiden 20. kohdan mukaan olennainen virhe on viipymättä korjattava. Juuri näin Iltalehti on menetellyt ja siksi se ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisu

Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja (JO 7).

Iltalehti myöntää julkaisseensa lehden verkkoversiossa kaksi uutista, jotka se oli lainannut liian suoraan ja lähdettä mainitsematta Stara.fi -sivustolta.

Julkisen sanan neuvosto ei ota kantaa kantelussa mainittuun tekijänoikeuskysymykseen. Neuvoston saaman selvityksen mukaan Iltalehden verkkoversiossa on lähdettä mainitsematta lainattu Stara.fi:n kaksi uutista lähes sellaisinaan. Päätoimittajan vastineen mukaan kyse olisi Journalistin ohjeiden 20. kohdan mukaisesta virheestä, jonka lehti on asianmukaisesti korjannut. Neuvosto toteaa, että kohta on tarkoitettu sovellettavaksi asiavirheiden korjaamiseen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen. Neuvosto pitää langettavan päätöksen julkaisemista pelkästään www-sivuilla riittävänä.