3568AB/SL/05

Vapauttava

Iltapäivälehti julkaisi uutisen tulipalosta, jossa äiti ja kaksi lasta menehtyivät. Lehti kertoi tapauksesta lööpissä ja etusivulla tekstillä ÄITI POLTTI LAPSET ja itsensä. Lehden uutinen piti paikkansa, ja otsikot vastasivat juttujen sisältöä. Neuvosto kuitenkin painotti lööppien ja etusivun otsikoiden vaativan erityistä harkintaa, koska ne ovat kaikkien nähtävillä, lasten silmien korkeudella kioskien ulkopuolella, katujen varsilla ja kauppojen kassoilla.
Vapauttava.

Iltalehti julkaisi 15.12.2005 uutisen Karkkilan tulipalosta, jossa äiti ja kaksi pientä lasta menehtyivät. Lehti kertoi tapauksesta sekä lööpissään että etusivulla tekstillä: ÄITI POLTTI LAPSET ja itsensä.

Kantelut 15. ja 16.12.2005

Molemmat kantelijat kiinnittävät huomionsa kahteen seikkaan: tulipalouutisesta tehtyyn lööppiin ja siihen, että äitiä vasta epäillään syylliseksi. Lööppi loukkaa lasten oikeutta kasvaa turvallisessa ympäristössä. Sen sijoittelu, kirjasinkoko ja muoto tekevät mahdottomaksi lasten suojelemisen. Lööpit herättävät pelkoa ja ahdistusta juuri lukemaan oppineiden, ikänsä puolesta aikuisten erityistä suojelusta tarvitsevien lasten keskuudessa.

Ikävät ja surulliset kuolemantapaukset aiheuttavat jo sinällään paljon ahdistusta, ja lukutaitoiset lapset ottavat totena lehden väitteen, jolla ei ole katetta sisällössä. Koska emme vielä tiedä totuutta, on väärin esittää arvioita totuutena.

Iltalehden vastaus 27.1.2006

Vastaava päätoimittaja Kari Kivelä muistuttaa, että journalistilla on oikeus ja velvollisuus kertoa, mitä yhteiskunnassa tapahtuu – myös ikävistä asioista. Karkkilan perhesurma on poikkeuksellinen rikos, jonka vaiheista yleisöllä on oikeus saada tietoa. Jos jotakin jätettäisiin kertomatta, siihen täytyisi olla painava syy. Sellaista ei tässä tapauksessa ollut.

Iltalehti oli saanut omista lähteistään varman tiedon, että perheen äiti oli teon tekijä. Sen rinnalla lehti kertoi myös viranomaisten kannan, jonka mukaan äitiä epäiltiin. Lehti ei saanut yhtään oikaisupyyntöä tai muuta tietoa siitä, että artikkelissa olisi ollut virheitä. Muutama päivä myöhemmin myös viranomaiset vahvistivat, että äiti oli teon tekijä.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15).

Äidin ja kahden pienen lapsen kuolema tulipalossa on harvinaista. Äidin paljastuminen teon tekijäksi ja viittaukset aiempaan tulipaloon, jossa menehtyi perheen poika, korostavat tapauksen poikkeuksellisuutta. Niin teko kuin taustalla piilevät yhteiskunnallisestikin merkittävät syyt tekevät ymmärrettäväksi sen saaman suuren huomion. Uhrien lähipiirin lisäksi tapahtumat järkyttävät myös yhteisöä, ja asian käsittely julkisuudessa saattaa tuntua pahalta. Tiedotusvälineiden tehtävä on kuitenkin kertoa, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Tietoa tarvitsevat niin kansalaiset kuin heidän valitsemansa päättäjät. Iltalehden uutinen piti paikkansa. Lööppi ja otsikot vastasivat juttujen sisältöä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Neuvosto kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että Iltalehti ei millään tavalla kommentoi lapsia koskevia kanteluiden osia. Neuvosto korosti viime marraskuussa lasten erityisasemaa lööppien lukijoina. Neuvosto haluaa edelleen painottaa lööppien ja etusivun otsikoiden erityisasemaa verrattuna varsinaiseen lehteen ja sen sisältöön. Lehti pitää erikseen hankkia luettavaksi, mutta lööpit ja etusivut ovat kaikkien nähtävillä ja myös lasten silmien korkeudella kioskien ulkopuolella, katujen varsilla ja kauppojen kassoilla. Tämän vuoksi ne vaativat aivan erityistä harkintaa.