3566/PL/05

Vapauttava

Paikallislehti käytti koulujen nimiä irvailevassa pakinassaan kuvitteellista nimeä, joka muistutti paikkakunnalla vaikuttavan äidinkielenopettajan nimeä. Neuvosto totesi, että pakina sallii vapaan kirjoittelun eikä pakina ollut loukkaava, vaikka äidinkielenopettaja olisi yhdistettykin siihen. Vapauttava.

Koillis-Häme julkaisi 3.12.2005 toimittajansa pakinan, jossa irvailtiin koulujen monimutkaisilla nimillä. Pakinassa mainitun yli-inkvisiittorin sepitteellinen nimi, Reli Hinkkala, muistutti paikkakunnalla toimivan äidinkielenopettajan, Heli Rikalan, nimeä (kantelija).

Kantelu 14.12.2005

Kantelijan mukaan hän on yksityishenkilönä joutunut pilkanteon kohteeksi paikallislehden pakinassa. Sen alussa on tunnistettavasti käytetty kantelijan nimeä ja vihjailtu hänestä ja hänen persoonastaan loukkaavalla ja epäeettisellä tavalla. Kantelija korostaa, että hän ei ole julkisuuden henkilö eikä hänellä ole mitään tekemistä kyseisen asian kanssa. Juttu on aiheuttanut kantelijalle kohtuutonta haittaa yksityiselämässä ja työssä.

Koillis-Hämeen vastaus 30.1.2006

Päätoimittaja Pekka Hyytinen kertoo, että aiheen pakinaan antoi palaute, jota lehteen tuli sen käytettyä eräistä paikallisista kouluista niiden leikkisiä kutsumanimiä. Pakinoitsija kuvaili kuvitteellista palautetilannetta ja käytti kuvitteellista nimeä, kuvitteellista ammattinimikettä ja kuvitteellista organisaatiota, mikä kaikkineen osoittaa, että kyse on sepitteellisestä pakinasta. Nimi saattaa muistuttaa kantelijan nimeä, mutta eroaa siitä kuitenkin selvästi. Seutukunnalla esiintyy myös sukunimi Hinkkala. Pakinassa ei ole kantelijaa loukkaavia osia eikä edes vihjauksia – ei vaikka hänet olisi nimeltä mainittu kirjoituksessa.

Ratkaisu

Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11).

Koillis-Häme julkaisi pakinan, jossa kirjoittaja irvaili koulujen, oppilaitosten ja tutkintojen pitkiä ja monimutkaisia nimiä. Pakinassa esiintyi myös ”Suomen Toimistokielitoimiston yli-inkvisiittori Reli Hinkkala”, joka puhelimitse nuhteli toimitusta.

Tavanomaista värikkäämpi ja vapaampi kielenkäyttö on ominaista pakinalle. Tyylilaji sallii irvistelyn, vääristelyn ja liioittelun. Hyvä journalistinen tapa vaatii, että pakinassakaan ei saa ilman syytä loukata tai halventaa. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Koillis-Hämeen pakina ei loukkaa, vaikka lukija yhdistäisi todellisen ja sepitteellisen henkilön nimet toisiinsa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Koillis- Häme ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.