3558AB/KL/05

Vapauttava

Lehden kolumnissa käsiteltiin isän roolia. Sukupuolisia vähemmistöjä arvostellaan kärkevästi. Voimakkaan moralisoiviakin käsityksiä tulee voida sietää. Kolumni ei tahallisesti halvenna.Vapauttava.

Uusi Rauma julkaisi toimitusjohtajansa Vesa Uusi-Kilposen isänpäiväkolumnin, jossa käsitellään isän roolia perheessä. Kirjoittajan mielestä lapsen voi hankkia normaalilla tai poikkeavalla tavalla. Homojen, lesbojen ja yksinäisten naisten lapsenhankintapuuhat ovat sitä poikkeavaa tapaa ja siinä paistaa melkoinen itsekkyys läpi: ”Ei siinä kovin paljon lasta ajatella, vaikka kuinka rakastettaisiin”.Kantelut 14. ja 22.11.2005Kantelijoiden mukaan Uuden Rauman kirjoitus syrjii vähemmistöryhmiä painottamalla useaan kertaan sitä, että lesbo- ja homoparit ovat poikkeavia, epänormaaleja ja että heidän perhemallinsa lapsille on väärä. Kirjoitus loukkaa homoseksuaalien ihmisarvoa: homoseksuaalit ovat erikoisesti poikkeavia eivätkä ole siksi kelvollisia vanhempia, ja heidän oikeuttaan toteuttaa omaa itseään pidetään paheksuttavana ja vääränä. Kirjoitus rikkoo Journalistin ohjeiden 26. kohtaa.Uusi Rauma -lehden vastaus 18.11.2005Päätoimittaja Janne Rantanen sanoo, että juttu perustuu kirjoittajan mielipiteisiin, joiden esittäminen on kolumneissa paitsi sallittua myös toivottavaa. Isänpäivän lehden kolumnissa käsitellään tärkeää ajankohtaista aihetta eli isän roolia ja erilaisia perhemalleja. Kirjoittaja esiintyy reilusti omalla nimellään. Kantelijan kirjoituksen lisäksi seuraavan numeron yleisönosastossa julkaistiin toinenkin samansuuntainen mielipide. Uusi Rauma on toiminut hyvän lehtimiestavan mukaisesti pitämällä palstansa avoinna kansalaiskeskustelulle.RatkaisuJokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).Uuden Rauman kolumnissa käsitellään isän roolia. Tekstin kirjoittajan mukaan sukupuoliset vähemmistöt toimivat itsekkäästi, eivät ajattele lasta ja muista poikkeavina antavat väärän perhemallin lapselle. Kolumni puolustaa voimakkaasti perinteistä perhemallia eikä tahallisesti halvenna sukupuolisia vähemmistöjä.Kärkevästä sävystään huolimatta kirjoittaja esittää mielipiteet suhteellisen asiallisesti. Kolumnin voimakkaan moralisoiviakin käsityksiä pitää voida sietää tämäntyylisissä kirjoituksissa. Isänpäiväkolumni tuo esiin isän vahvuuksia, eikä leimaa yksipuolisesti sukupuolisia vähemmistöjä.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Uusi Rauma ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.