3541/SL/05

Vapauttava

Lehti julkaisi käräjäuutisen surmasta, jossa isä tappoi perheen äidin ja kaksi lasta. Teksti oli asiallista eikä vaarantanut uhrien hienovaraista kohtelua.Vapauttava.

Helsingin Sanomat julkaisi 27.9.2005 uutisen Espoon perhesurman oikeuskäsittelyn aloitusistunnosta. Syytettynä oli isä, joka surmasi puolisonsa ja kaksi lastaan. Uutisessa kuvataan oikeuden istuntoa ja referoidaan kuulustelupöytäkirjaa, josta tapahtumien kulku selviää.Kantelu 3.10.2005Kantelijan mukaan Helsingin Sanomat uutisoi surmat yksityiskohtaisesti tekotavat ja paikat kuvaten. Kantelija kysyy kuuluuko tämäntyyppinen uutisointitapa maan valtalehdeltä tai päivälehdeltä ylipäätänsä hyvään journalistiseen etiikkaan.Helsingin Sanomien vastaus 27.10.2005Päätoimittaja Janne Virkkunen korostaa, että kyseessä oli erittäin poikkeuksellinen henkirikos, ja tapauksella nähtiin olevan myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Ns. tavallisen perhe-elämän järkkyminen mm. pelihimoon, ahdistukseen ja rahaongelmiin on osa tämän päivän suomalaista todellisuutta. Myös tämän kuvan välittäminen lukijalle on sanomalehden perustehtäviä. Uutisointi synnyttää osaltaan yhteiskunnallista keskustelua, joka parhaassa tapauksessa voi johtaa perheiden aseman paranemiseen, työn ja perheiden tarpeiden yhteensovittamiseen tai peli- ja muiden ongelmien varhaisempaan tunnistamiseen.Surmassa menetti henkensä kolme ihmistä. On journalistisesti perustelua käsitellä aihetta tavallista, yksittäistä henkirikosta laajemmin ja perusteellisemmin. Tekoja on kuvailtu riittävällä tarkkuudella, mutta niillä ei ole mässäilty. Kun teko itsessään on kuohuttava ja törkeä, myös siitä kertova uutinen voi järkyttää. Perheväkivalta on todellisuutta, eikä sanomalehti voi vaieta siitä. Toisenlainen ratkaisu olisi eettisesti kestämätön.Ratkaisu 30.11.2005Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta (JO28).Äidin ja kahden pienen lapsen surmaaminen on hyvin harvinainen ja julma teko. Perheen isän paljastuminen syylliseksi korostaa rikoksen poikkeuksellisuutta. Teon motiivina oli perheen taloudellinen ahdinko, joka aiheutui muun muassa isän peliriippuvuudesta. Niin teko kuin sen taustalla olevat yhteiskunnallisestikin merkittävät syyt tekevät ymmärrettäväksi perhesuman mediassa saaman suuren huomion. Väkivaltaiset rikokset järkyttävät uhrien lähipiirin lisäksi yhteisöä, ja asian käsittely julkisuudessa tuntuu pahalta. Tiedotusvälineiden tehtävä on kuitenkin kertoa, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Tietoa tarvitsevat niin kansalaiset kuin heidän valitsemansa päättäjät.Helsingin Sanomat kertoi Espoon perhesurmasta oman journalistisen harkintansa mukaan. Uutisessa oli myös yksityiskohtia, joiden perusteella lukija voi muodostaa rikoksesta ja sen taustoista oman käsityksensä. Teksti pysyi kuitenkin asiallisena, eikä siinä syyllistytty ylilyönteihin, joiden vuoksi rikoksen uhrien hienovarainen kohtelu olisi vaarantunut.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.