3539/SL/05

Vapauttava

Lehti kertoi hovioikeuden tuomiosta, jonka perusteella kirkkoherra joutuu lähtemään virka-asunnostaan. Otsikolle ”Häätö pappilasta” oli näin kate. Kirkkoherran asumisesta voi kirjoittaa lehden palstoilla.Vapauttava.

Iltalehti julkaisi 22.9.2005 uutisen Turun hovioikeuden päätöksestä, jossa Vihdin kirkkoherran (kantelija) aiemmin käräjäoikeudelta vaimon pahoinpitelystä saama ehdollinen vankeustuomio ja viraltapano pidettiin ennallaan. Juttu lähti liikkeelle kirkkoherran asumisesta pappilassa. Siinä oli otsikkona ”Hakkaajapapille häätö pappilasta”.Kantelu 28.9.2005Kantelijan mukaan oikeusprosessi on vielä kesken, koska hovioikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta. Kantelijan mielestä virasta erottaminen ja pappilassa asuminen ovat kaksi eri asiaa. Hän asuu edelleenkin pappilassa vuokralla, eikä seurakunta ole uhannut häätämisellä. Seurakunnan asuntoja on vuokrattu myös muille kuin työntekijöille. Lehti antaakin kantelijan mukaan väärän kuvan asiasta.Kantelijan mielestä lehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa, koska otsikko ei vastaa juttua, jutussa on virheellisiä tietoja ja siinä kerrotaan hänen asumisestaan, joka kuuluu yksityiselämän piiriin.Iltalehden vastaus 31.10.2005Päätoimittaja Petri Hakalan mukaan tuomittu on asunut Vihdin pappilassa, joka on ollut hänen virka-asuntonsa. Viraltapanon seurauksena hän automaattisesti menettää sen. Kantelija ilmoittaa nyt asuvansa vuokralla pappilassa. Vihdin kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaan pappila on vuokrattu viraltapidättämisen ajaksi, ja vuokrasopimus päättyy, kun viraltapano saa lainvoiman. Jutussa ei ole asiavirhettä, eikä kantelija ole pyytänyt vastinetta tai oikaisua julkaistavaksi jutun takia.Kantelijaa on kuultu juttua tehtäessä. Kirkkoherran virka on merkittävä julkinen virka, jonka haltijalta edellytetään virka-asemaan sopivaa käytöstä. Tiedotusvälineellä on oikeus ja velvollisuus kertoa asioista, jotka heikentävät korkean viranhaltijan soveltuvuutta virkaansa. Pitää olla erityisen painavat syyt, jos ne jätetään kertomatta. Tässä tapauksessa painavia syitä ei ollut.RatkaisuJournalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO8). Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27).Kantelija, Vihdin kirkkoherra, tuomittiin käräjäoikeudessa vankeuteen ja menettämään virkansa, koska hän oli pahoinpidellyt puolisoaan. Hovioikeus vahvisti tuomion. Iltalehti teki päätöksestä uutisen, jossa spekuloitiin myös kirkkoherran joutuvan jättämään virka-asuntonsa. Lehti käytti otsikossa sanoja ”häätö pappilasta”. Tämä vertauskuvallinen ilmaisu on Julkisen sanan neuvoston mielestä totuudenmukainen ja sille löytyy katetta uutisen tekstistä, koska kirkkoherra joutuu jättämään virka-asuntonsa oikeuden päätöksen saadessa lainvoiman.Kirkkoherra valitaan virkaansa suoralla vaalilla, jossa kaikilla seurakuntalaisilla on äänioikeus. Tämän vuoksi kirkkoherran virka on mitä suurimmassa määrin julkinen tehtävä. Kirkkoherran asumisoikeus on sidottu virkaan. Tämän vuoksi kirkkoherran asumisesta voi kirjoittaa lehden palstoilla.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.