3524/SL/05

Vapauttava

Lehti julkaisi kolumnin, jossa pohdittiin huippu-urheilijan uraa ja tämän huonoa arvostusta kotiseudulla. Urheilija loukkaantui kolumnista.Vapauttava.

Satakunnan Kansa (17.7.2005) julkaisi lehden toimittajan kolumnin ”Miksi Taina ei ikinä voita?”. Kolumnissa käydään läpi keihäänheittäjä Taina Kolkkalan uraa ja pohditaan syitä hänen huonoon arvostukseensa kotiseudulla Porissa.Kantelu 1.8.2005Kantelija on pahoittanut mielensä Satakunnan Kansan kirjoituksesta. Jutussa ei ole paneuduttu olennaiseen, ja siinä on selvä vahingoittamistarkoitus. Kantelija kokee myös ihmisarvonsa loukatuksi asiaankuulumattomasti ja halventavasti. Suurimmat loukkaukset ovat maininnat epäporilaisesta käytöksestä ja tekopirteydestä. Kantelijan äiti, joka on myös hänen managerinsa, on syyllistetty puhelinsoitoista, vaikka tämä ei ole kertaakaan kirjoittajalle soittanut.Satakunnan Kansan vastaus 22.8.2005Päätoimittaja Jouko Jokisen vastauksen mukaan kolumni on erinomaisesti kirjoitettua urheilujournalismia. Se käsittelee ajankohtaista puheenaihetta, on kirjoitettu terävästi ja erittäin analyyttisesti. Tunnetun huippu-urheilijan on kestettävä itseensä kohdistuvaa arviointia ja kritiikkiä, jotka kuuluvat urheilukolumnin lajityyppiin. Kaikki kirjoituksen faktat pitävät paikkansa. Lehdelle ei ole esitetty vastine- tai oikaisupyyntöä.Päätoimittaja epäilee, että kantelu perustuu täydelliseen väärinymmärrykseen – kirjoitushan arvostaa erittäin korkealle Kolkkalan urheilusaavutukset. Kirjoituksen aiheena on nimenomaan Kolkkalaan kohdistuva yleisen arvostuksen perusteeton puute.RatkaisuJournalistin on pyrittävä totuudenmukaisuuteen tiedonvälitykseen (JO8). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO20).Julkisen sanan neuvosto ei perinteisesti puutu tyyli- ja makukysymyksiin, mutta henkilökohtaiset mielipiteet ja kärjekkäät, henkilöönkin käyvät ilmaisut ovat ominaisia kolumneille ja pakinoille. Huippu-urheilija on mitä suurimmassa määrin julkisuuden henkilö, koska sponsorituloja ansaitakseen hän itse pyrkii julkisuuteen, käyttää uransa aikana julkisia stipendejä ja apurahoja sekä esiintyy yleisölle avoimissa kilpailuissa ja muissa tilaisuuksissa. Tämän vuoksi hänen tulee myös kestää tavallisia kansalaisia enemmän julkista arviointia.Kolumnissa mainitut managerin puhelinsoitot kiistetään kantelussa. Päätoimittajan vastineessa sanotaan kaikkien kolumnin faktojen pitävän paikkansa. Julkisen sanan neuvosto ei käytettävissään olevien tietojen perusteella voi ottaa kantaa kahteen vastakkaiseen väitteeseen.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.