3513/YLE/05

Vapauttava

Tv-ohjelmassa käytettiin suhteellisen harvinaista sukunimeä keksittynä rikollisen nimenä. Mahdollinen sekoittuminen ei aiheuttanut vahinkoa kenellekään nimenomaiselle henkilölle.Uudet ohjeet. Vapauttava.

TV2 esitti 9.6.2005 Rikostarinoita Suomesta -ohjelman, jossa rikollisen tavallinen nimi oli muutettu suhteellisen harvinaiseksi nimeksi Vaura. Suojatun sukunimen oikeiden käyttäjien mielestä ohjelmasta ei käynyt riittävän selkeästi ilmi se, että rikollinen ei oikeasti ollut Vaura. Kantelu 1.8.2005Kantelun mukaan Yle on käyttänyt todellisessa rikostarinassa rikollisen nimenä suojattua sukunimeä Vaura. Yleisöllä on ollut huonot mahdollisuuden havaita, että sukunimi on sepitteellinen. Alussa juontaja toteaa, että sarjan tarinat ovat tosia. Nimi toistetaan 28 minuutin ohjelmassa 43 kertaa. Lopussa on teksti, jossa mainitaan tarinoissa esiintyvien henkilöiden nimien olevan muutettuja, mutta se on esillä pari sekuntia ja huonosti havaittavissa. Lisäksi teksti on tulkinnanvarainen. Katsoja jää käsitykseen, jonka mukaan todellisen rikollisen nimi on Vaura.Ylen vastaus 20.9.2005Ohjelmajohtaja Päivi Kärkkäinen sanoo, että esitellyt rikokset perustuvat tosiasioihin, mutta ohjelman karaktääri on tarinallinen. Se käy ilmi audiovisuaalisesta ilmeestä, poliisien puhetavasta ja jokaisen osan lopussa olevasta tekstistä, jonka mukaan nimet ovat tekaistuja. Sarjaa on esitetty jo vuodesta 2001 ja katsojat ymmärtävät sen luonteen: tarinat ovat tosia, mutta ohjelman fokuksessa ovat rikosten tarinalliset käänteet. Tätä kiinnostumattomuutta oikeiden tekijöiden henkilöllisyyttä kohtaan viestii kaikissa ohjelmissa se, että ohjelmissa näytetyistä asiakirjoista ja leikkeistä nimet ja monesti myös tapahtumapaikat on muutettu. Katsojaa ohjataan fiktiiviseen lukutapaan lopussa olevalla tekstillä, joka kertoo henkilöiden nimien olevan muutettuja.Monet Rikostarinoiden osat perustuvat Poliisi kertoo -kirjoihin. Ohjelman tuottaja ja kanava ovat tottuneet luottamaan teksteihin, jotka ovat poliisin kirjoittamia ja aiemmin julkaistuja. Tämän ohjelman nimet on keksinyt silloinen kirjan päätoimittaja Eila Kännö. Jos ohjelman tekijä tai kanava olisivat vähääkään epäilleet Vaura -nimen käyttökelpoisuutta, olisi nimi vaihdettu joksikin muuksi.RatkaisuTiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO10). Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO11).Julkisen sanan neuvoston käsityksen mukaan rikostarinoita Suomesta on draaman muotoon puettu ohjelma, joka kuitenkin perustuu todellisiin tapahtumiin. Draamaa ovat muun muassa näyttelijän käyttäminen juontajana, musiikki, valaistus ja muu kuvallinen ilmaisu. Taustalla olevaa todellisuutta korostetaan esimerkiksi haastattelemalla poliiseja, jotka ovat rikoksia tutkineet. Rikollisten nimet ovat keksittyjä, mikä mainitaan erikseen ohjelman lopun tekstityksessä. Kun ohjelmassa käytetään oikeita ja tekaistuja nimiä rinnakkain, voi katsoja tehdä vääriä päätelmiä. Ohjelmassa mainitun nimistä henkilöä ei ilmeisesti ole, eivätkä kantelijatkaan sano kenenkään yksittäisen henkilön joutuvan kielteiseen valoon. Rikostarinoita Suomesta -sarjan tässä jaksossa mahdollinen sekoittuminen ei Julkisen sanan neuvoston mielestä aiheuttanut vahinkoa kenellekään nimenomaiselle henkilölle Julkisen sanan neuvosto katsoo, että TV2 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.