3491/SL/05

Vapauttava

Kirjoittaja ilmoitti suorasukaisesti lehden teatteriarviossa suhtautuvansa torjuvasti sukupuoliseen erilaisuuteen: ”homoutta sinänsä ei tarvitse eikä mielestäni saakaan hyväksyä”. Kirjoittajalla oli taidearvostelussa, homoutta käsittelevän näytelmän kritiikissä ja ilmaisunvapauden nimissä oikeus tuoda julki mielipiteensä.Uudet ohjeet. Vapauttava 6-2.

Lapin Kansan (23.4.2005) kulttuurisivulla julkaistiin Kauko Tasalan teatterikritiikki. Näytelmä kertoo homoudesta ja samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeudesta sekä näihin liittyvistä ennakkoluuloista. Kritiikissään kirjoittaja itse ilmoittaa suhtautuvansa torjuvasti sukupuoliseen erilaisuuteen. Lehti julkaisi mielipidesivuillaan kaksi Tasalaa kritisoivaa kirjoitusta. Toimituksen vastauksessa ei oteta asiaan kantaa.Kantelu 25.4.2005Kantelu kohdistuu kritiikin virkkeeseen: ”Homoutta sinänsä ei tarvitse eikä mielestäni saakaan hyväksyä, mutta se ei oikeuta niputtamaan ihmisiä sen tai muunkaan syyn perusteella”. Lisäksi kantelija viittaa kappaleen loppuosaan: ”Leimoilla ”homo”, ”kommunisti”, ”fasisti”, ”vammainen”, ”terroristi” on paha kaiku historiassa”. Kantelija vetoaa Journalistin ohjeiden 26. kohtaan, jossa vaaditaan jokaisen ihmisarvon kunnioittamista.Lapin Kansan vastausPäätoimittaja Heikki Tuomi-Nikula lainaa vastineessaan mielipidesivulla julkaistua Tasalan vastausta hänen saamaansa kritiikkiin. Sen mukaan homous on ilmiö ja homo ihminen. Vaikka ei hyväkyisikään ilmiötä, niin ihmisarvo ja arvostus eivät saa olla siitä riippuvaisia. Tuomi-Nikula sanoo, että Tasalan kritiikin julkaiseminen ei ollut lehdelle ongelmallista. Omalla nimellään toimiva kriitikko sanoo mielipiteensä selkeästi. Tuomi-Nikula korostaa kokonaisuuden merkitystä: lopputulema on suvaitseva ja sovinnollinen sekä näytelmän tekijöitä kannustava. Sanomalehden tehtävä on monipuolisella tavalla tuoda esiin sekä asioita että erilaisia mielipiteitä.Vastatessaan mielipidepalstalla esille nousseeseen kysymykseen lehden linjasta toimitus kirjoittaa, että ”Lapin Kansan linja ilmaistaan vain ja ainoastaan lehden pääkirjoituksissa”.RatkaisuJokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).Lapin Kansan teatterikriitikon mielipide ”homoutta sinänsä ei tarvitse eikä mielestäni saakaan hyväksyä” kohdistuu sukupuoliseen vähemmistöön. Se on kuitenkin julkaistu homoutta käsitelleen näytelmän kritiikissä. Taidearvosteluissa sallitaan ilmaisunvapauden nimissä kärkeviä ilmaisuja ja voimakasta kritiikkiä. Kirjoittajalla oli oikeus tuoda julki mielipiteeseensä – ollaanpa sen sisällöstä mitä mieltä tahansa. Myös vastakkaiset käsitykset tulivat myöhemmin esille lehden mielipidesivulla. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.