3485/SL/05

Vapauttava

Lehti lainasi totena toisessa lehdessä ollutta sepitteellistä haastattelua. Lehti korjasi virheensä riittävän nopeasti ja asianmukaisesti.Uudet ohjeet. Vapauttava.

Me Naiset julkaisi elokuvatuottaja Markus Selinin sepitteellisen haastattelun, koska hän oli kertonut tekevänsä fiktiivisen elokuvan urheilijasta nimeltä Matti Nykänen. Iltalehti lainasi totena osan haastattelua Tosi on -palstallaan. Lehti julkaisi korjauksen, mutta kantelijan mielestä lehti loukkasi totuudenmukaisuusvelvoitetta, julkaisi korjauksen väärässä paikassa eikä korjaus ollut seuraavassa mahdollisessa numerossa.Kantelu 13.4.2005Kantelijan mukaan Me Naiset -lehti haastatteli numerossaan 11/ 2005 Markus Selin -nimistä fiktiivistä henkilöä. Iltalehti lainasi 8.4.2005 Tosi on -palstallaan osan Me Naisten haastattelusta, mutta ei maininnut, että lainaus oli fiktiivisen hahmon haastattelusta. Lainaus ”Saa määrätä, milloin muijien on näyteltävä alasti ja sit saa ilmaista huikkaa” oli laitettu Markus Selinin suuhun. Iltalehti rikkoi journalistin ohjeiden totuudenmukaisuusvelvoitetta. Lisäksi korjaus oli väärässä paikassa, se ei ollut riittävän näkyvä eikä lehden seuraavassa mahdollisessa numerossa. Iltalehden vastausPäätoimittaja Kari Kivelän vastaus kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: ”Iltalehti on erheellisesti tulkinnut Me Naiset lehden ”fiktiivistä” haastattelua Markus Selinistä. Iltalehti on oikaissut asian selkeästi ja nopeasti ja näin noudattanut hyvää lehtimiestapaa erheen käsittelyssä.”RatkaisuOlennainen virhe on viipymättä korjattava (JO20).Me Naiset -lehden numerossa 11/2005 julkaistiin Markus Selin -nimisen mielikuvitushahmon haastattelu. Sepitteellisyyden perusta oli se, että Selin oli julkisuudessa kertonut tekevänsä fiktiivisen elokuvan urheilijasta nimeltä Matti Nykänen. Iltalehti lainasi perjantaina 8.4.2005 haastattelusta yhtä vastausta ja julkaisi sen artikkelisivunsa Tosi on -palstalla Markus Selinin puhekuplassa. Lainauksessa ei mainittu, että kyse on sepitteellisestä haastattelusta. Iltalehti korjasi virheensä keskiviikkona 13.4.2005 Suorat sanat -sivullaan, joka on varattu mielipiteille ja kolumneille.Iltalehti lainasi sepitteellistä haastattelua totena. Julkisen sanan neuvoston kannan mukaan tämä antoi Iltalehden lukijalle erheellisen käsityksen Markus Selinistä ja hänen mielipiteistään Me Naiset -lehdessä. Iltalehti korjasi virheen mielipidesivullaan. Julkisen sanan neuvoston saaman selvityksen mukaan korjaus tehtiin riittävän nopeasti, kun lehti oli saanut tiedon virheestä. Korjaus oli muutenkin asianmukainen.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.