3475/SL/05

Vapauttava

Lehti julkaisi jutun tunnetun poliitikon muistelmista. Jutussa mainittiin nimeltä kantelija, joka muutamien muiden tavoin päätyi päivän päätteeksi poliitikon kotiin. Kantelija oli antanut muistelijalle luvan nimen julkaisuun eikä kiistänyt tapahtunutta lehdellekään.Uudet ohjeet. Vapauttava.

Iltalehti julkaisi 8.3.2005 jutun kansanedustaja Ben Zyskoviczin kirjasta ”Eduskunnasta menin Baakariin”. Lehti käytti otsikoita ”Zyskoviczin huikeat naisseikkailut” ja ”Huikeaa poikamieselämää”. Poliittisen tekstiosuuden lisäksi lehti on koonnut päiväkirjanomaiset merkinnät seitsemältä illalta vuoden 1981 maaliskuulta. Niissä kaikissa kirjoittaja päätyy päivän päätteeksi naisen kanssa yleensä kotiinsa. Yksi merkinnöistä kohdistuu kantelijaan.KanteluKantelijan mukaan Iltalehti antaa ymmärtää, että nimeltä mainitut naishenkilöt ovat joitakin Benin seksikumppaneita, vaikka sitä ei suoraan sanotakaan. Hänet on yksityishenkilönä vedetty mukaan Iltalehden kyseenalaiseen journalistiseen tyyliin. Juttu vääristää totuutta ja yhdistää kantelijan kyseenalaisella tavalla Ben Zyskovicziin. Kantelija ei ole yrittänyt korjata mahdollista virhettä tai pyytää lehteen omaa kannanottoaan, koska ei halua lisää julkisuutta. Kantelija on antanut kirjailijalle luvan nimensä julkaisemiseen kirjassa.Iltalehden vastausIltalehden päätoimittaja Kari Kivelä toteaa, että kantelijan nimi on päätynyt Iltalehteen, koska Ben Zyskovicz on julkaissut sen kirjassaan. Lehti on olettanut kantelijan sallineen nimensä käytön, minkä hän kantelussaan vahvistaakin. Lehti siteeraa kirjaa tarkasti siinä hengessä, jossa se on kirjoitettu – olipa se kiusallista tai ei. Kirja käsittelee runsaasti ja avoimesti nuoren poliitikon sosiaalista elämää. Miksi lehdistön tulisi vaieta merkittävän vallankäyttäjän valitsemasta tavasta kuvata sosiaalista elämäänsä?RATKAISUJournalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO8). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO27).Iltalehti arvioi ja esittelee vaikutusvaltaisen poliitikon päiväkirjanomaista teosta, jonka tapahtumat sijoittuvat yli kahdenkymmenen vuoden taakse. Kantelija kertoo antaneensa kirjan tekijälle luvan nimensä mainitsemiseen kirjassa. Hän ei kiistä tapahtunutta eikä ole yrittänyt selostaa omaa kantaansa tapahtumista Iltalehdessä.Julkisen sanan neuvosto ei ota kantaa maku- ja tyylikysymyksiin, vaan tulkitsee hyvää journalistista tapaa.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.