3472/SL/05

Vapauttava

Lehti selosti uutisessaan käräjäoikeuden ratkaisua irtisanomiskiistassa. Kantelun mukaan uutinen ei ollut puolueeton eivätkä ratkaisun perusteet käyneet ilmi. Neuvosto oli kantelijan kanssa eri mieltä ja katsoi lehden toimineen asianmukaisesti.Vapauttava. Uudet ohjeet.

Helsingin Sanomat julkaisi 17.2.2005 uutisen, jossa kerrottiin irtisanomiskiistan ratkaisusta Helsingin käräjäoikeudessa. Uutinen ei ole kantelijan mielestä puolueeton, eivätkä siitä käy ilmi oikeuden ratkaisun perustelut.KanteluKantelun mukaan uutinen laittomasta irtisanomisesta saa lukijan ymmälleen: miksi työnantaja ei saisi irtisanoa naista, joka työnsä laiminlyötyään jää sairaslomalle, mutta kieltäytyy toimittamasta lääkärintodistusta ja joka lisäksi vaatii itselleen vapautta määrätä ajankäytöstä, työtavoista sekä siitä missä työnsä tekee. Uutinen on laadittu työnantajan näkökulmasta. Uutinen ei tee oikeutta sen enempää irtisanotulle kuin oikeudellekaan. Hyvään lehtimiestapaan kuuluisi kertoa ratkaisun perustelut.Helsingin Sanomien vastausPäätoimittaja Janne Virkkusen mukaan uutiseen sisältyneitä keskeisiä tietoja ovat seuraavat: oikeus päätyi naisen kannalle, poissaolo ei ollut luvaton, lääkärintodistusta ei tarvinnut toimittaa ennen erimielisyyksien ratkaisemista eivätkä riidat tai töiden viivästyminen olleet pelkästään naisen syytä. Uutinen oli tiivis kuvaus erittäin monisyisestä ja sekavasta oikeustapauksesta. Työsuhderiitojen julkisuus palvelee yleensä heikommassa asemassa olevaa eli työntekijää. On vaikea nähdä, miten tämäkään uutinen olisi työnantajan etuja myötäilevä tai muuten tälle myönteinen, etenkin kun oikeus päätyi ratkaisussaan irtisanotun puolelle.RATKAISUJournalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO8). Helsingin Sanomien uutisen otsikoissa kerrottiin, että Suomen ympäristökeskus tuomittiin maksamaan laittomasti irtisanotulle 27 000 euron korvaukset. Tämä oli työntekijälle voitollisen oikeudenkäynnin lopputulos. Uutistekstissä käytiin läpi oikeudenkäynnin kulku ja tuomion perustelut asianmukaisesti.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.