3455/YLE/05

Vapauttava

Tv-uutisissa kerrottiin virheellinen tieto kantelijasta. Tv korjasi virheensä seuraavana iltana vastaavassa lähetyksessä. Vapauttava. Uudet ohjeet.

TV1:n uutislähetyksessä 12.1.2005 kello 20.30 oli raportti ulkoministeri Erkki Tuomiojan vierailusta Berliiniin. Haastattelijan kysymyksessä oli oletus, jonka mukaan museossa olleen näyttelyn seinätaulun teksti olisi Hannu Rautkallion tekemä. Tämä ei pitänyt paikkaansa. Yleisradio korjasi virheen seuraavan illan vastaavassa uutislähetyksessä. Virhettä ei korjattu Rautkallion mielestä oikealla tavalla.KANTELUYleisradio esitti television pääuutislähetyksessä ja radiouutisissa 12.1.2005 ulkoministeri Erkki Tuomiojan haastattelun, joka oli tehty Deutsches Historische Museumissa Mythen der Nationen-näyttelyn yhteydessä. Toimittaja esitti ulkoministerille väärin perustein kysymyksen näyttelyjärjestäjien laatimasta seinätaulusta, jota kysymyksessä väitettiin kantelijan laatimaksi. Ministerin vastaus oli epäasiallinen, ja hän esitti kantelijan mielestä julkisesti herjaavan arvion tämän tutkijan työstä. Virhettä 13.1.2005 korjattaessa ei oikaistu väärin perustein esitettyä kysymystä, vaan päinvastoin annettiin perusteeton käsitys, jonka mukaan Rautkallio olisi korjannut aikaisempia lausuntojaan, vaikka TV1:n uutiset ei ollut kysynyt häneltä mitään tähän asiaan liittyvää.YLE:n vastausYLE24:n ohjelmajohtaja Ari Järvinen kertoo keskustelleensa Rautkallion kanssa kahdesti samana iltana (12.1.2005) ja sopineensa asian oikaisemisesta. Teksti luettiin seuraavan illan (13.1.2005) pääuutislähetyksessä. Teksti kertoo yksiselitteisesti, että Rautkallio ei ole vastuussa seinäplakaatin tekstistä. Se ei anna käsitystä, jonka mukaan Rautkallio olisi korjannut aikaisempia lausuntojaan. Samalla teksti korjaa toimittajan kysymykseen sisältyneet virheelliset oletukset. Järvinen sanoo, että hän sopi Rautkallion kanssa puhelimitse toimenpiteistä, jotka vastasivat kantelijan toiveita ja käsityksiä.RATKAISUJournalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO8). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO20). Yleisradion TV1:n pääuutislähetyksessä 12.1.2005, ulkoministeri Erkki Tuomiojan haastattelun yhteydessä väitettiin virheellisesti, että Hannu Rautkallio olisi tehnyt kuvassa olleen näyttelytaulun tekstin. Yle myönsi virheensä ja korjasi sen seuraavan illan pääuutislähetyksessä. Menettely on korrekti ja riittävä, eikä korjauksesta jäänyt katsojalle vääriä käsityksiä. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.