3436/SL/04

Vapauttava

Kantelija oli osallistunut omalla nimellään lehden verkkokeskusteluun, jossa hän oli joutunut kärjekkään arvostelun kohteeksi. Hän vaati vastineoikeutta lehden painettuun versioon, mutta lehti kieltäytyi. Vapauttava. Vanhat ohjeet.

Ilta-Sanomien nettisivuilla käynnistyi kantelijan aloitteesta kiivas keskustelu terrorismista ja terroristien vaatimuksista. Asiassa on kysymys vastineoikeuden toteuttamisesta.KANTELUKantelija kertoo käynnistäneensä Ilta-Sanomien nettikeskustelussa aiheen nimeltä ”Terroristien vaatimukset pöyristyttäviä”. Keskustelussa häneen kohdistettiin kritiikkiä, johon hän ei saanut kirjoittaa haluamansa vastinetta. Koska hänen saamansa kritiikki ja sen sisältämät loukkaukset oli annettu nimimerkillä ”USAAR” ja hän itse kirjoitti omalla nimellään, hän vaatii saada julkaista vastineen painetussa Ilta-Sanomat – lehdessä. LEHDEN VASTAUSKantelija oli itse käynnistänyt mielipiteenvaihdon, jonka yhteydessä hän oli luvannut tehdä ”paljastuksia”. Muut keskustelijat olivat olleet sitä mieltä, ettei paljastuksia ole tehty. Kantelija ilmoittaa, että ”paljastukset” oli tehty toimittamalla aineistoja mm. kansanedustajille. Lisäksi hän oli lähettänyt aineistoa useille tiedotusvälineille.Keskustelupalstalla käyty sananvaihto ei oikeuta kantelijaa saamaan mielipidettään julki lehden muissa versioissa, kuten painetussa muodossa.RATKAISUJournalistin ohjeiden 19. kohdan mukaan arvostelun kohteeksi joutuneelle on myönnettävä vastineoikeus lehdessä, jos hän sitä perustellusti pyytää. Pelkkä mielipide-ero ei ilman muuta oikeuta vastineeseen. Toimitus voi päättää, millaisia mielipiteitä verkkolehdessä julkaistaan. Kantelija oli käynnistänyt kärjekkään ja värikkään keskustelun ja siten altistanut myös itsensä kärjekkäälle arvostelulle. Kantelijan tarkoittamalle ”vapaalle vastineoikeudelle” ei ole perusteita Journalistin ohjeissa eikä muissa eettisissä periaatteissa.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.