3435/SL/04

Vapauttava

Lehti kertoi vangin siirtämisestä Kakolaan, joka virallisesti on Lounais-Suomen vankila. Koska se tunnetaan yleisesti Kakolana, lehti saattoi käyttää nimeä otsikossa ja lööpissä, eikä se johtanut yleisöä näin harhaan. Lehti ei myöskään asiattomasti ennakoinut tuomion pituutta. Vapauttava. Vanhat ohjeet.

Ilta-Sanomat julkaisi 20.11.2004 uutisen ”Matti siirrettiin Kakolan vankilaan”. Uutista mainostettiin sekä lööpissä että lehden kannessa tekstillä ”Matti siirrettiin Kakolaan”.KANTELU Kantelijan mukaan jutun otsikointi ja lööppi oli tehty kaupallisin tavoittein lehden ostaja- ja lukijamäärän lisäämiseksi. Kakola-sanaa käytettiin, vaikka toimittaja tiesi, että Nykänen oli siirretty Lounais-Suomen vankilaan eli entiseen Turun lääninvankilaan eikä sen vieressä sijaitsevaan Kakolaan.Jutussa oli esitetty tosiasioiden vastaisia arveluja Nykäsen odotuksista sijoituspaikkansa suhteen. Toimittaja ennakoi myös Nykäsen tuomion kasvavan liki neljään vuoteen syyttäjän valituksen johdosta. Yksipuolinen spekulointi tuomion pitenemisestä vaikeuttaa kantelijan mielestä Nykäsen rangaistuksen kärsimistä. LEHDEN VASTAUSVastineessaan päätoimittaja Antti-Pekka Pietilä katsoo kantelijan pyrkivän tarkoituksellisesti vääristämään Ilta-Sanomien uutisen sisältöä. Turussa Kakolanmäen vankila-alue tunnetaan nimeltä Kakola ja sitä kutsutaan yleisesti Kakolaksi myös lehdistössä. Alueella on kaksi erillistä vankilarakennusta, jotka nykyisin muodostavat yhtenäisen Lounais-Suomen vankilan, kuten uutisen kainalossa selvästi kerrotaan. Nykänen on itse hyväksynyt vankilaoloistaan kirjoittamisen, koska hän on laajasti esitellyt niitä Iltalehdessä 19.1.2005.Ilta-Sanomat ei ole spekuloinut tuomion pituudella vaan selvittänyt, että vasta syyttäjän vaatimusten toteutuminen johtaisi tuomion pitenemiseen. Tämä ei ole tuomioistuimen päätökseen vaikuttamista vaan syyttäjän ja puolustuksen vaatimusten oikeudellista punnintaa.RATKAISUJournalistin ohjeiden 8. kohdan mukaan journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Syyllisyyteen ei pidä ottaa kantaa eikä ennakoida tuomioistuimen tai viranomaisen ratkaisuja (JO 27).Julkisen sanan neuvosto toteaa, että lehden lööpissä, etusivulla ja uutisen otsikossa kerrottiin kärjistetysti Nykäsen siirtämisestä Kakolan vankilaan, vaikka kysymys oli virallisesti Lounais-Suomen vankilasta. Itse jutusta kävi kuitenkin selvästi ilmi, että vankila-alue tunnetaan yleisesti Kakolana, vaikka siellä onkin kaksi erillistä vankilarakennusta. Neuvoston mielestä Kakola-nimeä ei käytetty harhaanjohtavasti, vaan kuvattiin vankila-aluetta, jolle Nykänen siirrettiin. Vaikka otsikko ja lööppi olivat kärjistettyjä, uutisesta ei kokonaisuutena syntynyt virheellistä käsitystä.Neuvosto katsoo, ettei jutussa myöskään ennakoitu Nykäsen tuomion pitenemistä eikä syyttäjän vaatimuksen läpimenoa vaan arvioitiin, miten vaatimus toteutuessaan vaikuttaisi tuomion pituuteen.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.